10 teser til reformation af den katolske kirke

Talsperson Magnus Timmerby foran Luns Domkirke, hvor der blev slået 10 teser op til en mere human katolsk kirke.

Talsperson Magnus Timmerby foran Luns Domkirke, hvor der blev slået 10 teser op til en mere human katolsk kirke.

Lørdag den 29. oktober gennemførte vores søsterorganisation i Sverige, Humanisterna, en demonstration i Lund i anledning af pave Frans’ besøg i Lund og Malmø. De ti teser for en human kirke blev tapet op på Lunds Domkirkes dør, men blev – som Luthers små 500 år tidligere – også straks pillet ned af kirkens personale.

Demonstrationen var et opråb til den katolske verden om forandring. Den var også en parafrase over de 95 teser, som biskoppen Martin Luther slog op på kirkedøren i Wittenberg i 1517, og som er baggrunden for stor religiøs fejring af reformationen i 2017 både i Danmark og Sverige som i mange andre lande.

Se videoen fra demonstrationen nedenfor. Her kan du se samme video på engelsk her, hvor man kan se kirkens personale tage opslaget ned.


Humanistarnas 10 teser lyder således på dansk:

  1. Giv kvinder samme rettigheder som mænd. Kvinder i den katolske kirke kan ikke blive præster, biskopper eller paver.
  2. Giv LGBT-personer samme rettigheder som alle andre. LBGT-personer har ikke ret til ægteskab indenfor den katolske kirke.
  3. Respekter børns religionsfrihed. Spædbørn døbes som medlemmer i den katolske og Svenska kyrkan i en alder, hvor de hverken kan give samtykke eller frasige sig medlemskabet.
  4. Respekter kvinders ret til at bestemme over deres egen krop. Den katolske kirke modarbejder abort.
  5. Stop den aktive modstand mod prævention. Den katolske kirke modarbejder at folk bruger kondomer og andre præventionsformer. Den katolske kirke har således direkte bidraget til øget spredning af bl.a. hiv, der fører til aids.
  6. Respekter alle menneskers ret til selv at bestemme over deres eget liv. Den katolske kirke og Svenska kyrkan er imod aktiv dødshjælp.
  7. Politianmeld overgreb på børn. Den katolske kirke har længe kun gået med til interne udredninger af præsters overgreb på børn.
  8. Stop blokeringen af livreddende forskning. Den katolske kirke modarbejder stamcelleforskningen.
  9. Stop foregive at noget menneske kan vare ufejlbarlig. Paven kan vælge at udtale sig “ex cathedra” og han hævder dermed, at han er ufejlbarlig. (Ex cathedra vil sige, at paven ikke som andre er mennesker kan begå fejl, nå han fastslår læren om tro og skik inden for kirken).
  10. Tag eget ansvar i stedet for at basere moral på overnaturlige forestillinger. Kirken mener at moralen er givet af en gud.

Paven hilste på i Lund, da han var på besøg i den gamle domkirke, der i middelalderen var Nordens samlende katolske domkirke.

Paven hilste på i Lund, da han var på besøg i den gamle domkirke, der i middelalderen var Nordens samlende katolske domkirke.

Humanisterna mener, at man både skal opmuntre og komme med kritik, og de mener, at der er behov for, at den katolske kirke reformerer sig, da den er baggrund for stor skade i verden.

Magnus Timmerby, der er talperson for Humanisterna Syd i Sverige, førte ordet foran Lunds Domkirke. Hans kritik går på at kirkerne ikke mener det alvorligt, når de taler om menneskerettigheder.

– Det gælder både den katolske kirke og den lutheranske. Pave Frans har virkelig sagt gode ord, men han har ikke forandret den katolske kirke grundlæggende på spørgsmålet om menneskerettigheder.


 

Fakta

Der er over 1,1 millioner katolikker i verden, og katolicismen er det største religiøse samfund i verden.

I Danmark er der ca. 40.000 katolikker. Dette skal ses overfor folkekirken, der har 4,3 mio. medlemmer (ca. 77 % af befolkningen).

I Sverige er der 87.000 katolikker. Det skal ses over for den protestantiske Svenska Kyrkan, som har 6,2 mio. medlemmer (ca. 67 % af befolkningen). Svenska Kyrkan var en statskirke, der blev adskilt fra staten i år 2000.

Læs mere på Humanisternas hjemmeside her.