International Humanistdag i København

Traditionen tro tændte vi bålet (eller rettere sagt grillen) før årets korteste nat den 21. juni. Vi afholdt ikke festen i år ud på landet, men midt i København i rigsarkivets taghave med dejligt udsigt over jernbanelegemet ved Dybbølsbroen til den ene side og over havnen til den anden. Dette aparte sted blev kun opdaget af vores spejdere, fordi Islands Brygge var optaget af storskærm i forbindelse med europamesterskab i fodbold.

Formanden i lokalforeningen holdt en tale, der oplyste vores sind, men som også var fyldt med alvorlige bemærkninger angående verdens tilstand. Formanden skønnede efter et par glas vin, at der denne gang deltog ca. 30 medlemmer i festivitas, herunder en del nye ansigter. Stemningen var høj, der blev sunget sange og ført gode samtaler rundt omkring ildstedet, mens vi spiste og drak for at holde krop og sjæl sammen.

HS humanist dag 5

Humanistisk Samfund tale til FNs menneskerettighedskommission

Humanistisk Samfunds forkvinde Lone Ree Milkær talte til FNs menneskerettighedskommision d. 24. juni i år på vegne af International Humanist and HS FN Lone 1Ethical Union – IHEU og Humanistisk Samfund.

Hovedpunkterne var:

  • Vi skal have lige behandling af alle livssyn, så intet tros- eller livssyn får forrang.
  • Vi skal afskaffe blasfemiparagraffen. Den legitimerer forfølgelse af minoriteter på internationalt plan og der er ingen grund til at have den i Danmark, da andre dele af lovgivningen beskytter mod ‘hate-speech’.

Hele talen kan du høre ved at klikke på billedet nedenfor. Det fører til FNs Web Tv fra den dag. Lone er den 19. taler, og nummeret kan vælges højre for videoen. Det er 31:46 minutter inde i videoen.

Se IHEUs (International Humanist and Ethical Union) artikel om Humanistisk Samfunds udtalelse her.

Læs hele talen nedenfor.

Har du lyst til at være frivillig i Humanistisk Samfund?

Bliv aktiv frivillig i Humanistisk Samfund

Der er masser af muligheder, hvis du gerne vil være aktiv i Humanistisk Samfund. Enhver indsats – stor som lille – har betydning. Se mulighederne herunder.

Politisk aktiv

Vi søger frivillige, der brænder for vores politiske mærkesager og som gerne vil skrive læserbreve, fx om adskillelse af stat og kirke, eller Kristendomsundervisningen i folkeskolen.

Kontakt

Lokal aktiv

Vi søger frivillige rundt om i Danmark til vores lokalforeninger. Du kan hjælpe med til at planlægge og afholde arrangementer, engagere andre lokale og tage del i det sociale liv i foreningen.

Ceremoni aktiv

Vi søger personer, der ønsker at blive en aktiv del af vores humanistiske ceremonier. Som del af dette kan du komme til at arbejde med enten navngivning, bryllup eller begravelse. Vi søger også undervisere og praktisk hjælp til den humanistiske konfirmation.

Kontakt