Begravelse for begyndere – boganmeldelse

BOGANMELDELSEbegravelse-for-begyndere

Sisse K. Ibsen: Begravelse for begyndere

”En jordnær guide” er undertitlen på Sisse K. Ibsens omfattende vejviser til de mange spørgsmål, der skal opklares, når et familiemedlem dør, og man pludselig afkræves holdninger og svar på begreber og forhold, man aldrig før har taget stilling til.

Sisse Ibsen er journalist, og det mærkes i hendes ligefremme tilgang til den tvivlrådighed og usikkerhed, der kan melde sig, og hun inddrager frimodigt sine egne overvejelser og konklusioner i de situationer, der opstod, da hendes egen mor døde. Ikke fordi hun mener, hendes løsninger har almen gyldighed, men netop for at markere, at hvad der for den ene er rigtigt, kan være helt forkert for den anden. Valgene må og skal være personlige, afstemt efter såvel den afdødes personlighed og livsholdning som familiens og de nærmestes indstilling.

Bogen er betænksomt og forbrugervenligt layoutet, så at hvert problem eller afsnit slutter med et kort resumé, der gør en hurtig tilegnelse mulig. Man kan ofte føle sig presset, når man skal arrangere en begravelse, og samtidig have sin hverdag til at fungere, så det er en velkommen nytænkning, der ligger bag denne mulighed for hurtig orientering i det omfattende materiale.

Begravelse Jørgen OldenburgSisse Ibsen tager udgangspunkt i en ”almindelig” begravelse, såvel den kirkelige form som de forskelligartede højtideligheder, kredsen omkring afdøde selv arrangerer. Også Humanistisk Samfund figurerer i bogen i form af ceremonileder Ole Morten Nygårds svar på en række spørgsmål om vores tilgang til dødsfaldet og ritualets udformning.

Man kunne selvfølgelig have ønsket sig, at vores humanistiske alternativ havde fået lidt mere plads i Begravelse for Begyndere – men ellers må jeg sige, at bogen forekommer mig at være præcis, let læst og nyttig at have, ikke bare i situationen, men som en generel orientering i en ret uoverskuelig verden.

Jørgen Oldenburg, ceremonileder