Blasfemilovgivning bør afskaffes

Der er for første gang i 45 år i Danmark rejst tiltale efter blasfemiparagraffen i straffeloven. Humanistisk Samfund mener at det er en skandale, at vi i Danmark straffer for blasfemi. Menneskers ytringsfrihed bør beskyttes, ikke religiøse ideer og ideologier.  

Blasfemiparagraffen har ikke ført til straf siden 1946, hvor to personer iførte sig præstekjoler og døbte en dukke. Straffelovsrådet kom i 2015 med en udtalelse, der siger at afbrænding af hellige bøger er strafbare ifølge blasfemiparagraffen i straffeloven (§ 140). Det er sandsynligvis derfor Nordjyllands politi nu har valgt at tiltale en mand for at afbrænde en koran.

Det er helt forkert at Danmark har lovgivning om blasfemi. I stedet bør vi beskytte den enkeltes ytringsfrihed og bekæmpe hadefulde ytringer og kritik med ord. Der er ingen grund til at kritik af religion skal beskyttes særligt i forhold til andre holdninger og ideologier. Blasfemilove signalerer, at det i sig selv er forkert at kritisere religion. Det er det selvfølgelig ikke – alle holdninger bør kunne kritiseres og vi bør som et demokratisk samfund tolerere, at kritikken nogen gange ikke er hverken pæn eller smagfuld.

Situationen i udlandet – hvem indfører blasfemilove og hvem afskaffer dem

Rusland har indført straf for blasfemi i 2013 og adskillige er allerede blevet dømt. Det er et tydeligt tegn på den usunde sammenblanding af religion og statsmagt. Blasfemilove er klassiske redskaber, når det kommer til at undertrykke mennesker og begrænse friheden.

Lande vi normal sammenligner os med som fx Norge, Island og Holland er gået den anden vej og har for nylig afskaffet lovgivning om blasfemi. I hele Europa er der kun fem lande tilbage, der straffer for blasfemi.

Lone Ree Milkær, forkvinde for Humanistisk Samfund udtaler:
“Danmark bør helt afskaffe lovgivning om blasfemi. Vi har både tanke- og trosfrihed og det giver ikke mening at religiøse følelser skal have en særlig beskyttelse frem for ideologiske følelser. I et demokratisk samfund bør vi tolerere ytringer, vi ikke bryder os om og tale imod dem frem for at straffe.”

“Blasfemilove sender et helt forkert signal til verden om at det er i orden at straffe for fornærmelser imod guder. Rundt om i verden er der lande, hvor der er meget hårde straffe for blasfemi – enkelte lande har ligefrem dødsstraf. Det har Danmark dybest set svært ved at kritisere, når vi selv har en blasfemiparagraf i straffeloven”

”Både racisme- og injurielovgivningen beskytter individer mod f.eks. hate-speech, så vi behøver ikke en paragraf, som beskytter religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse”

“Det er yderst positivt at Dansk Folkeparti vil genfremsætte sit forslag om at afskaffe blasfemiparagraffen. Sidst gang var det formuleret på en god måde, der argumenterer principielt for afskaffelsen og ikke blot drejer sig om kritik af islam. Derfor bør der være grundlag for at samle et flertal blandt Folketingets partier for en afskaffelse af blasfemiparagraffen”

Humanistisk Samfund deltager i en international kampagne “End blasphemy Laws”, der arbejder for at for at afskaffe blasfemilove i verden. Det seneste land der har afskaffet blasfemilovgivning er Malta.

Hvem er Humanistisk Samfund

Humanistisk Samfund er en forening, der på et humanistisk værdigrundlag arbejder for, at mennesker frit skal kunne vælge et livssyn og et liv fri for religion og religiøs indblanding. Derfor tilbyder vi mulighed for at markere livets store overgange på en højtidelig måde på grundlag af et livssyn og en etik, der sætter mennesker i centrum.

www.humanistisk-samfund.dk

Kontakt

Lone Ree Milkkær
Forkvinde for Humanistisk Samfund
Tlf: 20 71 11 13

Thorkild Svendsen
Talsmand for Humanistisk Samfund
Telefon: 51 27 41 87
E-mail: ts@humanistisksamfund.dk

Kilder

Udtalelse fra straffelovrådet http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Straffelovraadets%20udtalelse.pdf

Kort over lande med straf for blasfemi og lande der for nylig har afskaffet blasfemi som noget man straffer for:
end-blasphemy-laws.org

Hent hele Freedom of Thought Report 2015 (det er den seneste) her: http://freethoughtreport.com/download-the-report/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hent pressemeddelelse som PDF her

Pressemeddelelse fra Humanistisk Samfund