Ceremonier

Det er vigtigt at højtideligholde de store overgange i livet, fødsel, pubertet, bryllup og død. Det er også vigtigt for personer, der ikke tror på nogen gud. Humanistisk Samfund forestår derfor navnefester, konfirmationer, bryllupper og begravelser.

Ceremonierne giver mulighed for at være sammen i fællesskab om livets mest betydningsfulde forandringer. Humanistisk Samfund lægger vægt på, at vores ceremonier skal være smukke og højtidelige.

Ceremonierne er baseret på et humanistisk livssyn. Det betyder, at vi sætter mennesket i centrum og ikke nogen gud eller almægtig kraft. Det er op til os selv at give livet værdi ved at udfolde os og ved at indgå i fællesskaber, hvor vi udviser forståelse og omsorg over for andre. Vores ceremonier sætter derfor de personer i centrum, som højtidelighed afholdes for.

Du kan læse mere om de enkelte ceremoniers indhold og karakter ved at klikke videre.