Alverdens kulturer højtideligholder på forskellig vis de samme fire markante livsovergange: fødsel, pubertet, bryllup og død. Det er vigtigt at markere overgangene også for mennesker, der ikke tror på nogen gud og ikke ønsker religion i deres liv.

Humanistisk Samfund forestår derfor ceremonier ved de fire store begivenheder i vores tilværelse. Når de indtræffer, samler man sin kreds for at være fælles om de følelser, der knytter sig til livets mest betydningsfulde forandringer. Humanistisk Samfund lægger vægt på, at vores ceremonier skal være smukke, højtidelige og handle om den eller de personer, som højtideligheden drejer sig om.

Ceremonierne er baseret på et humanistisk livssyn. Kort sagt betyder det, at vi tillægger mennesket og ikke nogen gud eller almægtig kraft den højeste værdi. Vi har selv ansvar for at få det bedste ud af tilværelsen. Hvert eneste menneskes liv har værdi, og vi indgår alle i fællesskaber, hvor vi skal udvise forståelse og omsorg over for andre. Kærlighed, respekt og ligeværd er derfor centrale værdier i humanismen, og det kommer også til udtryk i ceremonierne.

Du kan læse mere om de enkelte ceremoniers karakter og indhold ved at klikke videre.

Navnefest her: www.humanistisksamfund.dk/navnefest

Konfirmation her: www.humanistisksamfund.dk/konfirmation

Bryllup her: www.humanistisksamfund.dk/bryllup

Begravelse her: www.humanistisksamfund.dk/begravelse