Humanistisk Konfirmation

Humanistisk konfirmation er et ikke-religiøst alternativ til unge, som ønsker at markere overgangsfasen fra barndom til ungdom med et kursus i livssyn og etik på et humanistisk grundlag. Kurset afsluttes med en højtidelig ceremoni.

Målsætningen for kurset er at styrke de unges evne til selvstændig tænkning og etisk handling ved at fremme:
• indsigt i egne oplevelser, handlinger og adfærd
• evne til refleksion og til at stille kritiske spørgsmål
• bevidsthed om livssyn
• evne til omtanke, respekt, tolerance og til at tage ansvar. 

Kursus og ceremoni 

Inden konfirmationen gennemgår de unge et kursus over to weekender. Gennem en blanding af samtaler, samvær og gruppearbejde diskuteres værdier og normer. De arbejder bl.a. med emner som seksualitet og identitet, menneskerettigheder og kritisk tænkning. Konfirmanderne forbereder på den sidste weekend også et indslag til den afsluttende ceremoni – et indslag som de selv fremfører ved ceremonien. Kurset er tilrettelagt sådan at de unge er aktive og bruger meget tid på at debattere med hinanden. Der er ikke tale om lange foredrag og tests, men om samarbejde og diskussion.

I maj afholdes en smuk og højtidelig ceremoni, hvor de unge og deres familie deltager. Hver konfirmand må som regel invitere 8 til 10 personer med til ceremonien, men det afhænger af lokaliteten og antallet af konfirmander, og vi finder hvert år en ny taler uden for vores forening, der holder festtalen for de unge. Festdagen kan så efterfølgende markeres med en fest i hjemmet.

Om ordet konfirmation

Vi bruger ordet konfirmation, fordi det er praktisk og let at forstå, og dermed let at kommunikere. At konfirmere betyder både at bekræfte og at bestyrke. I en dansk sammenhæng er ordet knyttet til et ungdomskursus og en ceremoni, der giver rettigheder, muligheder og forpligtelser. Vi bruger ordet i den direkte betydningen: ”med styrke,” da vi ønsker at styrke de unge til at handle etisk, selvstændigt og tænke kritisk.

Pris og pladser

Hvert forløb består af to weekend-hytteophold gennem foråret og en festlig ceremoni, der afholdes i maj. I 2016 afholdte Humanistisk Samfund fem konfirmationsforløb, fire på Sjælland og ét i Jylland. I alt blev 96 unge humanistisk konfirmeret i 2016 i Danmark.

I 2017 afholdes syv humanistiske konfirmationshold, nemlig ét i Jylland og seks på Sjælland – med plads til 20 unge på hvert hold. Vi forventer at cirka 140 unge dermed lader sig humanistisk konfirmere i 2017. I 2017 koster en humanistisk konfirmation 3.500 kr. pr. konfirmand for medlemmer af Humanistisk Samfund. For ikke-medlemmer er prisen 4.000. Prisen inkluderer kurset i de to weekender og deltagelse i ceremonien for familien samt et års medlemskab af Humanistisk Samfund for konfirmanden. For tilmelding, klik her.

Praktisk om kursusweekenderne

De to weekender med kursus foregår normalt i spejderhytter, som vi lejer.

På Sjælland, hvor der er flere hold, prøver vi at adskille søskende og venner der kender hinanden. Vi tilstræber at deltagerne så vidt som muligt er ligestillede ved ikke at kende hinanden i forvejen, når de møder de andre deltagere. Det samme gælder tvillinger. Men vi tilbyder at familier med tvillinger får deres børn konfirmeret ved den samme ceremoni.

Oplevelsen af at blive “rystet sammen” til et fællesskab og at danne nye venskaber hører med til vores konfirmationsforberedelse. Så man skal ikke forvente at man kommer på samme hold som éns venner eller søskende – da det er noget vi faktisk prøver at undgå.

Selvom den kun er 20 unge på hvert hold, er der på kurserne på Sjælland nu tre hold sammen i én stor spejderhytte, og de fleste sover i sovesale. Der er altså 60 unge sammen nogle gange, fx i spisesituationerne. Hvis dit barn er udfordret ved at være sammen med så mange mennesker, er det vigtigt at I hjemme drøfter det og giver den unge bedst mulige handlemuligheder.

Information om de næste år

For oplysninger om humanistiske konfirmationer i 2018 og fremover se her.
For mere information kontakt:

konfirmation.vest@humanistisksamfund.dk hvis du bor vest for Storebælt.
konfirmation.oest@humanistisksamfund.dk hvis du bor øst for Storebælt.

Hent vores konfirmationsfolder som pdf-fil her: HS konfirmationsfolder

Hvis du har lyst til at blive underviser og hjælpe til ved kommende konfirmationer, så læs her.

Se konfirmationsundervisere her.

Film om kurset

Vi lavede i 2013 en film om weekend-kurset, hvor de unge selv forklarer hvorfor de har valgt en humanistisk konfirmation, og hvad de får ud af det. Se den her: