Et ikke-religiøst alternativ

Humanistisk konfirmation er et tilbud til unge, som ønsker at markere overgangsfasen fra barndom til ungdom med et kursus i livssyn og etik på et humanistisk grundlag. Kurset afsluttes med en højtidelig ceremoni.

Målsætningen for kurset er at styrke de unges evne til selvstændig tænkning og etisk handling ved at fremme:
• indsigt i egne oplevelser, handlinger og adfærd
• evne til refleksion og til at stille kritiske spørgsmål
• bevidsthed om livssyn
• evne til omtanke, respekt, tolerance og til at tage ansvar.

Her er et af de to konfirmationshold foran Den Sorte Diamant i København i 2015.

Kursus og ceremoni Hold Y-2015

Inden konfirmationen gennemgår de unge et kursus over to weekender. Gennem en blanding af samtaler, samvær og gruppearbejde diskuteres værdier og normer. De arbejder bl.a. med emner som seksualitet og identitet, menneskerettigheder og kritisk tænkning. Konfirmanderne forbereder på den sidste weekend også et indslag til den afsluttende ceremoni – et indslag som de selv fremfører ved ceremonien.

Kurset er tilrettelagt sådan at de unge er aktive og bruger meget tid på at debattere med hinanden. Der er ikke tale om lange foredrag og tests, men om samarbejde og diskussion.

I maj afholdes en smuk og højtidelig ceremoni, hvor de unge og deres familie deltager. Hver konfirmand må som regel invitere 8 til 10 personer med til ceremonien, men det afhænger af lokaliteten og antallet af konfirmander.

Festdagen kan så efterfølgende markeres med en fest i hjemmet.

Film om kurset
Vi lavede i 2013 en film om weekend-kurset, hvor de unge selv forklarer hvorfor de har valgt en humanistisk konfirmation, og hvad de får ud af det.

Se den på YouTube eller her:

Pris og praktisk
I 2016 afholdte Humanistisk Samfund fem konfirmationsforløb, fire på Sjælland og ét i Jylland. I alt blev 96 unge humanistisk konfirmeret i 2016 i Danmark. Hvert forløb består af to weekend-hytteophold gennem foråret og en festlig ceremoni, der afholdes i maj. ansigter

I 2016 kostede en humanistisk konfirmation 3.500 kr. for hver konfirmand for medlemmer af Humanistisk Samfund. Der er også åbent for tilmelding af ikke-medlemmer, men fra i år blev det indført, at medlemmers børn tilbydes pladserne først. For ikke-medlemmer er prisen 4.000.

Prisen inkluderer kurset i de to weekender og deltagelse i ceremonien for familien samt et års medlemskab af Humanistisk Samfund for konfirmanden.

To grinereOm ordet konfirmation

Vi bruger ordet konfirmation, fordi det er praktisk og let at forstå, og dermed let at kommunikere. At konfirmere betyder både at bekræfte og at bestyrke. I en dansk sammenhæng er ordet knyttet til et ungdomskursus og en ceremoni, der giver rettigheder, muligheder og forpligtelser.

Vi bruger ordet i den direkte betydningen: ”med styrke,” da vi ønsker at styrke de unge til at handle etisk, selvstændigt og tænke kritisk.

 

 

Information om de næste år Konfirmation vest

I 2017 forventer vi at afholde syv humanistiske konfirmationshold, nemlig ét i Jylland og seks på Sjælland – med plads til 20 unge på hvert hold. Vi formoder at cirka 140 unge dermed laver sig humanistisk konfirmere i 2017.

For yderligere oplysninger om konfirmationerne i 2016 se her og for oplysninger om 2017 se her.
Og for mere information kontakt:

konfirmation.vest@humanistisksamfund.dk hvis du bor vest for Storebælt.
konfirmation.oest@humanistisksamfund.dk hvis du bor øst for Storebælt.

Billedet er fra første konfirmation i Vestdanmark, som blev afholdt i 2013 i  Helsingør Theater, i Den Gamle By i Aarhus. Samme sted har konfirmationsceremonien været lige siden.

Hent vores konfirmationsfolder som pdf-fil her: HS konfirmationsfolder