Konfirmationsundervisere

Konfirmationsundervisere og -celebranterne ved konfirmationerne er en sammensat gruppe mennesker med forskellig uddannelser og forskellige arbejdsopgaver. Nogle er uddannede som ceremoniledere i Norge, andre er internt oplærte. Nogle er primært praktiske i arbejdsgrupperne (praktisk hjælper), andre hentes ind til at gennemføre undervisning (underviser), være gennemgående kursusledere på holdene (kursusleder) eller er med til at stå for ceremoniernes gennemførelse (celebrant) – både praktisk og indholdsmæssigt.

Konfirmationsgrupperne i Østdanmark og Vestdanmark arbejder sammen, så både kursernes indhold og form og ceremonierne er meget lig hinanden. Mange i konfirmationsgrupperne har flere funktioner.

Konfirmation Vest

Annette Bøgh
Annette BøghUnderviser og celebrant
Trine Hjelbak
Trine HjelbakPraktisk hjælper
Hannah Christiansen
Hannah ChristiansenUnderviser og celebrant
Thorkild Svendsen
Thorkild SvendsenUnderviser

Konfirmation Øst

Sille Fredsted
Sille FredstedKursusleder, underviser og celebrant
Amanda Boie Hvid
Amanda Boie HvidKursusleder, underviser og celebrant
Ane Line Christensen
Ane Line ChristensenKoordinator og praktisk hjælper
Morten Riiskær
Morten RiiskærKursusleder, underviser og celebrant
Solveig Roth
Solveig RothKursusleder, underviser og celebrant
Willi Procknow Sletten
Willi Procknow SlettenKasserer, økonomi, kontakt til forældre og ansvarlig for it
Mette Karlson
Mette KarlsonUnderviser
Henrik Lodberg Olsen
Henrik Lodberg OlsenKursusleder, underviser og celebrant
Maj Helquist
Maj HelquistKursusleder og underviser
Ole Morten Nygård
Ole Morten NygårdUnderviser og ceremonikoordinator
Jesper Vind
Jesper VindKursusleder og underviser
Maria Vedel
Maria VedelUnderviser
Kasper Gade
Kasper GadeKursusleder og underviser