Indlæser Begivenheder
  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kom og vælg en ny bestyrelse til lokalafdelingen i Hovedstaden. Vi har brug for nye aktive der vil være med til at skabe aktive arrangementer for medlemmerne og gerne søsætte lokale initiativer.

Dagsorden til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Debat om indkomne forslag og afstemning *
5. Valg af formand, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer, i alt højest syv personer, og to suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Evt.

*1 Der er indkommet to forslag til debat og beslutning. Begge er vedtægtsændringsforslag og forudsætter at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for:
a. Vi går fra et-årige valg af bestyrelsen til to-årige.
b. Formanden for lokalafdelingen vælges direkte på generalforsamlingen.
Forslagene vil blive begrundet på generalforsamlingen. De vil bringe de lokale vedtægter i overensstemmelse med landsmødebeslutningen om ændring af valg til hovedbestyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen er det oplæg om evolution i havet ved biolog og professor Ken Andersen.