Humanistisk Samtalepartner

Humanistisk Samfund har udviklet et koncept for Humanistisk Eksistentiel Omsorg og er gået i gang med at uddanne en gruppe af Humanistiske Samtalepartnere.

Uddannelsen varer 4½ dag og afsluttes med en certificering.

For at kunne blive Humanistisk Samtalepartner forventes det, at
·        man deltager i uddannelsen som humanistisk samtalepartner, herunder har forståelse af hvad humanistisk eksistentiel omsorg er
·        udviser evner for at gennemføre den særlige type samtaler, som humanistiske samtaler er
·        deltager i opfølgende undervisning/uddannelse 1 – 2 gange om året
·        deltager i møder med andre samtalepartnere 3 – 6 gange om året.
·        har den nødvendige tid til at fungere som samtalepartner f.eks. på hospitaler mindst to gange månedligt
·        har lyst til at deltage aktivt i udviklingen af Humanistisk Eksistentiel Omsorg.

Følgende personlige kvalifikationer bliver vurderet ved optag og certificering:
·        empatisk og lydhør overfor andres følelser og behov
·        udviser respekt og betingelsesløs positiv omsorg
·        kan etablere tillid og fortrolighed
·        kan håndtere professionel tavshedspligt
·        kan opføre sig etisk korrekt og bevare fokus på samtalepartneren.

Endvidere vurderes det, om man i et samarbejde med andre
·        er en pålidelig samarbejdspartner
·        kan støtte og hjælpe kollegaer og indgå i netværk
·        kan lære fra andre, modtage kritik og reflektere over egne handlinger
·        er opmærksom på sit eget velbefindende og søger hjælp hvis det er nødvendigt
·        er opmærksom på kulturen på de institutioner, hvor den humanistiske samtalepartner møder de personer, de har samtaler med.

Deltagerne på uddannelsen kan finde tidsplan og de præcise mødedatoer her.

Hvis du vil have mere at vide om Humanistisk Eksistentiel Omsorg og opgaven som Humanistisk Samtalepartner kan du kontakte Ole Wolf på ow@hs.dk / tlf. 28 51 29 59.