Infomøde om Humanistiske Ceremonier i Randers

Oplæg om ceremonier til ære for mennesket – ikke til ære for gud

Siden 2009 har Humanistisk Samfund arrangeret humanistisk ceremonier såsom navngivning, konfirmation, bryllup og begravelse, for mennesker som ønsker et ikke-religiøst alternativ. Lørdag den 4. februar afholder lokalforeningen i Østjylland informationsmøde om ceremonierne i Helligåndshusets lille sal i Randers klokken 14.00 og alle er velkomne til at deltage.

Over en million danskere er ikke medlem af Folkekirken. Men selvom mange mennesker ikke er religiøse, så er der stadig et behov for at højtideligholde livets store overgange, såsom når et elsket familiemedlem dør, eller når to mennesker vil erklære deres gensidige kærlighed for hinanden. Foreningen Humanistisk Samfund tilbyder netop ceremonier, som tager udgangspunkt i de mennesker som ceremonierne er til ære for.

Lørdag den 4. februar klokken 14.00 vil der i Helligåndshusets lille sal være mulighed for at høre mere om sådanne ceremonier, for alle som har lyst og interesse. Humanistisk Samfund har inviteret ceremonileder Lone Verner Nielsen til at fortælle om humanistiske begravelser, underviserne Hannah Christiansen og Annette Bøgh til at fortælle om humanistisk konfirmation og celebrant Klaus Falkenberg til at fortælle om humanistisk navngivning og bryllup. Hver især tilbyder de en ceremoni for hvert af livets store overgange. Det centrale i hver ceremoni er fokus på mennesket – ikke på en gud.

”Humanistiske bryllupper fejres med en ceremoni, så det passer til jer. Uden religiøsitet, men både højtideligt, kærligt og farverigt, og med alt det som i synes er vigtigt. Det samme gælder for humanistisk navngivning, hvor det unikke ved jeres barn fejres. I bestemmer rammerne, og vi kommer som humanistiske celebranter med inspiration til form og indhold. En humanistisk navngivning kombineres ofte med et humanistisk bryllup,” fortæller celebrant Klaus Falkenberg.

Konfirmander som vil humanistisk konfirmeres får ikke blot en fest, men også undervisning i emner, som er vigtige i overgangen fra barn til voksen.

”Du ved, at du ikke vil konfirmeres i kirken men gerne vil markere overgangen fra barn til ung med mere end blot en fest. Du er måske også optaget af spørgsmål om identitet, om at være tolerant overfor dine medmennesker og vores rettigheder som mennesker. Gennem oplæg, diskussioner, og forskellige sjove øvelser tager vi fat om blandt andet ovenstående temaer, men også etik, kritisk tænkning, seksualitet og rusmidler. Der er også plads til film, spil og bare at være sammen,” fortæller konfirmationsunderviser Hannah Dybbro.

Når et familiemedlem dør er det ligeledes vigtigt, at begravelsen tager udgangspunkt i den afdøde. Humanistisk Samfund Aarhus Thomas Schumann, formand Tlf.: 25 48 54 44, Mail: tsc@hs.dk 2 ”En humanistisk begravelse er en værdig, smuk og højtidelig ceremoni, uden religiøse indslag og salmer. Ved en humanistisk begravelse sættes den afdødes liv i centrum. Ceremonien hylder i ord og musik det levede liv, som nu er slut. Et centralt element er som regel en længere tale om den afdøde,” forklarer ceremonileder Lone Verner Nielsen.

Humanistisk Samfunds ceremonier er landsdækkende, skønt foreningen endnu ikke tæller flere end 1.000 medlemmer. Sidste år havde foreningen 100 konfirmander, hvilket markerede en rekord i foreningens historie.

Humanistisk Samfund er blevet stiftet med inspiration fra søsterorganisationen Human-Etisk Forbund i Norge, hvor humanistiske ceremonier har været almindelige i mange år.

Tid: Lørdag d. 4. februar klokken 14.00

Sted: Helligåndshusets lille sal, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C

Tilmelding er ikke nødvendig.