L19 – en interessant lov, også set med humanistiske øjne.

Den 4. oktober 2017 fremsatte regeringen ”Forslag til lov om trossamfund udenfor Folkekirken” – med nummeret L19. Man har savnet en lov, der klart fastslår, hvad der skal til for at blive anerkendt som trossamfund, hvilke privilegier, det giver, og hvordan man kan miste anerkendelsen igen. Dette er af særlig interesse for Humanistisk Samfund, hvilket du kan læse nærmere om her: http://www.humanistisksamfund.dk/politik/l19/