Landsmøde 2017

Fra generalforsamlingen i Aarhus 2016

Det årlige landsmødet med foredrag, diskussion, generalforsamling og middag afholdes i år den 18. marts i København. Det er godt for en forening, hvis en kommende bestyrelse vælges med stor tilslutning på landsmødet, så den har et bagland at arbejde ud fra. Landsmødet er også den ene gang om året, hvor vi mødes på tværs af lokalafdelinger, ceremonigrupper og aktivitetsgrupper.

Tid: Lørdag den 18. marts kl. 11.00-18.00

Sted: Mariendal Friskole, Stenosgade 4 C, 1616 København V

Lars Kjølhede Christensen

 

Der vil som de tidligere år være er et oplæg, som i dette reformationsjubilæumsår leveres af Lars Kjølhede Christensen fra Nationalmuseet, der vil reflektere over, hvorfor vi er så flittige her i Danmark. Der er mulighed for at fortsætte samtalen og spise middag sammen med alle de andre medlemmer efter mødet.

Derudover er der selve generalforsamlingen, hvor bestyrelsen blandt andet fremlægger beretning om det forgangne år, og der skal vælges ny landsledelse.
Bestyrelsen aflægger mundtlig beretning, som efterfølgende udsendes til medlemmerne. Årsrapporten udsendes pr. e-mail forud for landsmødet.

Program for Landsmøde i Humanistisk Samfund

11.00 – 11.30 Registrering

11.30 – 11.40 Velkomst v/ forkvinde Lone Ree Milkær

11.40 – 12.15 Fælles introduktion og samtale

12.15 – 13.15 Foredrag v/ Lars Kjølhede Christensen, Nationalmuseet.

Forfatter til ”Hvorfor er vi så flittige – om reformationen og arbejdet”.

13.15 – 14.00 Frokost

14.00 – 17.45 Generalforsamling (se dagsorden i udsendt mail)

18.00 – 21.00 Middag (tilmelding nødvendig)

Fra middagen efter landsmødet i 2016 i Aarhus.

__________

For at deltage på landsmødet skal man være medlem.

For at have stemmeret må man ikke være i kontingentrestance, og man skal have været medlem i mindst 3 måneder.

Indkaldelse, program og tilmeldelsesblanket er sendt ud til medlemmerne per mail 5.2.2017