Aalborg

Filosofisk Café Aalborg efterår 2017 – forår 2018Talebobler_filo_cafe_Aalborg

Filosofisk Café Aalborg tilbyder rum til dialog om livets spørgs­mål og er åben for alle interesserede – medlemmer og ikke-medlemmer – troende og ‘fortabte’. Ved Filosofisk Café-arrangementer samles vi i mindre dialoggrupper. Samtalerne foregår som ’sokratisk dialog’ under ledelse af en dialogstyrer. Her handler det ikke om at overbevise, men om at erkende.

En vejledning vil senere blive lagt her på siden.

Alle møder er kl. 19-21 i Huset, Hasserisgade 10, Aalborg – Rødt og Grønt lokale.

 • Tirsdag den 13. februar 2018: Hvad er “Ærlighed”?
 • Tirsdag den 13. marts: Hvad er “Demokrati”?
 • Tirsdag den 10. april: Hvad er “Frihed”?
 • Tirsdag den 8. maj: Hvad er “Begær”? 

Filosofisk Café Aalborg blev skabt i samarbejde mellem Humanistisk Samfund Aalborg og studerende på ’Anvendt Filosofi’-studiet på Aalborg Universitet.
Tilmelding er ikke nødvendig. Ring 4013 2680 hvis du vil vide mere.

 

_______________________________________________________________________________________

Arrangementer i samarbejde med Folkeuniversitetet foråret 2018

Onsdag d. 14. februar, 17-19:    Jens André P. Herbener: ”Religiøst og royalt diktatur i Danmark”.

Onsdag den 28. februar, kl. 17 – 19.  • Jens André P. Herbener: ”Lutheranske kirkers medskyld i Holocaust”.

Onsdag den 14. marts, kl. 17 – 19. • Per Aage Brandt: ”Kan Humanismen overleve i vor tid?”

Onsdag den 25. april kl. 17 – 19. • Anders Stjernholm: ”Eftertro – lad os tale om tro, tvivl og det svære valg at forlade en religion”

Se mere  om foredragene og om tilmelding  på Folkeuniversitets på hjemmeside http://www.fuaalborg.dk/ . Medlemmer af HS får refunderet halvdelen af prisen efter foredragene.

——————————————————————————————————————————-

Generalforsamling og åbne bestyrelsesmøder

Møderne i lokalforeningens bestyrelse er åbne for alle medlemmer. Dagsorden udsendes inden hvert møde.  Møderne holdes i Huset, Hasserisgade 10. Mødeerne indledes så vidt muligt med at en af deltagerne præsenterer et tema efter eget valg.
 • Tirsdag d. 30. januar  medlemsmøde og GENERALFORSAMLING mm.
 • Kl. 17 medlemsmøde i lilla lokale: Kirstine Kærn (medl. af hovedbestyrelsen) og Thorkild Svendsen (HS talsperson) lægger op til en drøftelse om HS’s værdigrundlag.
 • Ca. kl. 18 byder HS på mad i Husets Café (Drikkevarer på egen regning). Tilmelding til spisning til annatage@stofanet.dk,9829 3440 og 6030 7148
 • Ca. kl. 19  Generalforsamling i lilla lokale. Dagsorden udsendes inden jul til medlemmerne:
 • Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.
 • Tirsdag d. 27. februar kl. 19  i rødt lokale 
 • Tirsdag d. 20. marts kl. 19  i rødt lokale   
 • Tirsdag d. 24. april kl. 19 i rødt lokale
 • Tirsdag d. 29. maj kl. 19 i rødt lokale
 • Tirsdag d. 19. juni kl. 19 i rødt lokale

__________________________________________________________________________________

Bestyrelsen 2017-18

_____________________________________________________________
Kontakt

Lokalforeningen kan kontaktes på mail aalborg@humanistisksamfund.dk eller på telefon (se ovenfor).

Bankkonto: 7455 – 0001071413
___________________________________________________________________________________

Lokalforeningen på facebook

Tilmeld dig Humanistisk Samfund Aalborgs facebook-gruppe her

___________________________________________________________________________________Forsidebillede folder hs begravelse

Ikke-religiøs begravelse i Aalborg-området

Lokalforeningen har udgivet en folder om ikke-religiøs begravelse i Aalborg-området.
Hent pjecen som PDF her

Eller bestil den på aalborg@humanistisksamfund.dk , 9829 3440 / 6030 7148

___________________________________________________________________________________

Tidligere arrangementer

Onsdag d. 27. september: Frederik Stjernfelt: Dansk Ytringsfrihed fra 1799 til vore dage

Torsdag den 5. oktober: Lone Frank: ‘Liv og mening’

Onsdag d. 16. august 2017 kl. 13: Besøg i livssynsneutrale kapeller – Østre kirkegård og sygehuskapellet
Tirsdag 25. april 2017: Medlemsmøde med Ole Wolf – Humanistisk Eksistentiel Omsorg.  
Tirsdag d. 28. februar 2017: HS forperson Lone Ree Milkær fortalte om HS’ aktiviteter
31. januar 2017: Medlemsmøde om livssyn i skolerne : Jørn Rosborg, HS Aalborgs formand, præsentede det foredrag, som han holdt for en klasse på Aalborg Katedralskole. Hvordan når vi ud i skolerne med vore synspunkter?
Efteråret 2016: 3 foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet:   Sidsel Kjems om Folkekirkens økonomi + Tim Jensen om ‘Et humanistisk religionsfag’ og Uffe Schjødt om ‘Religionens biologi’. 
17. maj 2016:  “Humanist chaplaincy”. Mads Rødsgaard fortalte om en konference på University of Humanistic Studies i Utrecht, Holland, som har det humanistiske livssyn som fundament for sin forskning og uddannelse. Konferencen handlede om ‘humanist chaplaincy’, som er en form for eksistentiel samtale, baseret på det humanistiske livssyn. Kandidaterne arbejder bl.a. i hæren, i fængsler og på hospitaler.
Tirsdag d. 23. februar: Medlemsmøde og generalforsamling: Ole Wolf og Thomas Schumann fortalte om Humanistisk Samfunds politiske arbejde.
Derefter generalforsamlingBestyrelsen blev genvalgt. Referat og beretning er sendt til medlemmerne 28. februar.
Onsdag d. 20. januar 2016: Medlemsmøde: HS’s program 2016-21 .
Ole Wolf lagde op til drøftelse af det forslag som blev behandlet på Landsforeningens generalforsamling 12. marts
Mandag d. 18. januar 2016: Debat: ’Erkendelse – hvad er det’ . Oplæg fra præst Henrik Holmgaard og studerende Lasse Jacobsen. Ca. 30 deltog.
Efteråret 2015: 3 foredrag i Folkeuniversitet om ‘ Livssyn uden guder’.  
Rune Engelbreth Larsen (2 gange) om religionstolerance og om renæssancen og oplysningstiden.
Uffe Steen om moderniteten/ Løgstrup.
26. august 2015: Besøg i kapeller og på begravelsespladser: Humanistisk Samfund, Aalborg, havde inviteret medlemmer og andre interesserede til et besøg i kapellet på Østre Kirkegård i Vejgård og Sygehuskapellet på Sygehus Syd. Der blev afsluttet med en kort orientering om den humanistiske begravelses ceremoni. Turen fandt sted onsdag den 26. august 2015. Næsten 30 deltog.
1. maj 2014: Forholdet mellem kirke og stat. Debat mellem kirkeminister Marianne Jelved og HS’s talsmand, Ole Wolf . HS Aalborg og RadikaleVenstre, Aalborg