Nordisk resolution mod den danske blasfemiparagraf

Den danske § 140 i Straffeloven om blasfemi bør afskaffes, menes Humanistisk Samfund. Den er igen blevet taget i brug ved en anklage mod en nordjysk mand, der brændte Koranen af i sin baghave og filmede det.

Mandag den 20. marts afleverede repræsentanter fra Humanistisk Samfund denne resolution til justitsministren og retsordførerne i alle partier i det danske Folketing. Resolutionen har opbakning fra alle de humanistiske organisationer i Norden.

Læs resolutionen her på dansk og nedenunder på engelsk.

 

RESOLUTION

De nordiske humanist-organisationer opfordrer hermed den danske regering til at afskaffe § 140 i den danske straffelov.

 

Som humanister mener vi, at ytringsfriheden og friheden til at have og udøve hvilket som helst livssyn bør beskyttes for enhver pris. Det bør dog bemærkes eksplicit at disse rettigheder er knyttet til det enkelte menneske og derfor en del af menneskerettighederne.

 

Lovgivning bør beskytte den individuelle ytringsfrihed og det enkelte menneske mod hadefulde ytringer og forbrydelser baseret på hadefulde forestillinger. Dette dækkes udmærket af andre paragraffer i den danske straffelov. Hadefulde og kritiske ytringer, som er rettet mod ideer, religioner eller ideologier bør bekæmpes med argumenter og debat, ikke lovgivning. Ethvert individ bør have ret til at kritisere alle synspunkter, også selvom kritikken hverken er smagfuld, høflig eller empatisk.

Som sekulære demokratier har vi i Norden en særlig forpligtigelse til at gå forrest og vise, at vi ikke finder det acceptabelt at straffe mennesker, fordi de fornærmer guder eller religioner. I andre dele af verden bliver kritik rettet mod religion, straffet med døden og ved ikke at tage afstand fra og afskaffe lignende lovgivning i vores egen straffelov, sanktionerer vi denne praksis. Både Norge og Island afskaffede deres blasfemilovgivning i 2015.

Danmark, Finland og Færøerne er de eneste af de nordiske lande, som endnu har en blasfemilovgivning og vi skal hermed opfordre den danske regering til at afskaffe §140 i den danske straffelov.

 

Albrecht Dürers træsnit, der er en illustration til den tysksprogede humanist og satiriker Sebastian Brants skrift ‘Narrenschiff’ (1494). ‘Narreskrift’ blev publiceret i Basel i Schweiz af Sebastian Brant, og var den mest succesfulde tysksprogede bog før reformationen, og blev kendt over hele Europa. Kilde: Wikimedia Commonds

Vapaa-ajattelijain Liitto ry – Fritänkarnas Förbund rf, Finland

Suomen Humanistiliitto, Finland

Humanisterna, Sverige

Human-Etisk Forbund, Norge

Si∂mennt, Island

Humanistafelag Føroya, Færøerne

 

Klik på dette link, og du kan læse resolutionen på engelsk.