Ny regering deler danskerne op efter tro

Det er nærmest ironisk, at regeringen i forordet til regeringsgrundlaget skriver, at “vi er drevet af et ønske om at være regering for alle danskere” og samtidig stædigt fastholder, at “Danmark er et kristent land”.

Humanistisk Samfund mener, at det er med til at lave en ærgerlig skillelinje mellem danskere i og udenfor Folkekirken, samtidig med at regeringen med sådan en udmelding gør Folkekirken til et politisk redskab.

Humanistisk Samfunds forkvinde, Lone Ree Milkær, mener det er ærgerligt at regeringen holder fast i påstanden om, at Danmark skulle være et kristent land.

“Der er stadig flere og flere som melder sig ud af Folkekirken og i lang tid har der været over en million danskere som ikke er medlem af Folkekirken. Det er ikke et godt signal at sende til dem, når man påstår at landet tilhører en bestemt trosretning,” siger Lone Ree Milkær og fortsætter: “Religion bør ikke være en del af et regeringsgrundlag i et land, som ellers kalder sig et sekulært demokrati.”

“Regeringen gør måske også Folkekirken en bjørnetjeneste, når de så kraftigt understreger, at Danmark er kristent. Folkekirken bliver gjort til et politisk våben, der skal bruges til at afgøre, hvem der er danske og hvem der ikke er danske.”  

Samtidig stiller Humanistisk Samfund sig uforstående overfor regeringsgrundlagets konkrete formuleringer om Folkekirken. De handler nemlig udelukkende om, hvordan menighedsrådene skal vælges.

Et stort flertal i Folketinget med den nye kirkeminister Mette Bock i spidsen har for nyligt pålagt regeringen at undersøge Folkekirkens økonomi, for at muliggøre en omlægning af statens tilskud til Folkekirken, så det målrettes samfundsopgaver. I stedet for som nu, hvor pengene i al væsentlighed går til præsternes løn, så alle over skattebilletten betaler til enlone-ree-milkaer-2016 bestemt trosretnings forkyndelse. Det havde været oplagt for de tre partier allerede nu at stille sig positive overfor en sådan omlægning, men det har de tilsyneladende ikke kunnet blive enige om,” siger Lone Ree Milkær.

I den forbindelse hilser Humanistisk Samfund Mette Bock velkommen som ny kirkeminister. “Der er ingen tvivl om, at Mette Bocks er meget vidende og oprigtigt interesseret i de bedste løsninger for Folkekirken og det fællesskab den repræsenterer. Der adskiller hun sig fra de politikere, der er mere optaget af at bruge Folkekirken som et våben i en politisk værdikamp,” siger Lone Ree Milkær.

“Vi glæder os til samarbejdet og til at diskutere en mere liberal livssynspolitik med den nye minister,” slutter Lone Ree Milkær.