10 teser til reformation af den katolske kirke

Talsperson Magnus Timmerby foran Luns Domkirke, hvor der blev slået 10 teser op til en mere human katolsk kirke.

Talsperson Magnus Timmerby foran Luns Domkirke, hvor der blev slået 10 teser op til en mere human katolsk kirke.

Lørdag den 29. oktober gennemførte vores søsterorganisation i Sverige, Humanisterna, en demonstration i Lund i anledning af pave Frans’ besøg i Lund og Malmø. De ti teser for en human kirke blev tapet op på Lunds Domkirkes dør, men blev – som Luthers små 500 år tidligere – også straks pillet ned af kirkens personale.

Demonstrationen var et opråb til den katolske verden om forandring. Den var også en parafrase over de 95 teser, som biskoppen Martin Luther slog op på kirkedøren i Wittenberg i 1517, og som er baggrunden for stor religiøs fejring af reformationen i 2017 både i Danmark og Sverige som i mange andre lande.

Se videoen fra demonstrationen nedenfor. Her kan du se samme video på engelsk her, hvor man kan se kirkens personale tage opslaget ned.


Humanistarnas 10 teser lyder således på dansk:

 1. Giv kvinder samme rettigheder som mænd. Kvinder i den katolske kirke kan ikke blive præster, biskopper eller paver.
 2. Giv LGBT-personer samme rettigheder som alle andre. LBGT-personer har ikke ret til ægteskab indenfor den katolske kirke.
 3. Respekter børns religionsfrihed. Spædbørn døbes som medlemmer i den katolske og Svenska kyrkan i en alder, hvor de hverken kan give samtykke eller frasige sig medlemskabet.
 4. Respekter kvinders ret til at bestemme over deres egen krop. Den katolske kirke modarbejder abort.
 5. Stop den aktive modstand mod prævention. Den katolske kirke modarbejder at folk bruger kondomer og andre præventionsformer. Den katolske kirke har således direkte bidraget til øget spredning af bl.a. hiv, der fører til aids.
 6. Respekter alle menneskers ret til selv at bestemme over deres eget liv. Den katolske kirke og Svenska kyrkan er imod aktiv dødshjælp.
 7. Politianmeld overgreb på børn. Den katolske kirke har længe kun gået med til interne udredninger af præsters overgreb på børn.
 8. Stop blokeringen af livreddende forskning. Den katolske kirke modarbejder stamcelleforskningen.
 9. Stop foregive at noget menneske kan vare ufejlbarlig. Paven kan vælge at udtale sig “ex cathedra” og han hævder dermed, at han er ufejlbarlig. (Ex cathedra vil sige, at paven ikke som andre er mennesker kan begå fejl, nå han fastslår læren om tro og skik inden for kirken).
 10. Tag eget ansvar i stedet for at basere moral på overnaturlige forestillinger. Kirken mener at moralen er givet af en gud.

Paven hilste på i Lund, da han var på besøg i den gamle domkirke, der i middelalderen var Nordens samlende katolske domkirke.

Paven hilste på i Lund, da han var på besøg i den gamle domkirke, der i middelalderen var Nordens samlende katolske domkirke.

Humanisterna mener, at man både skal opmuntre og komme med kritik, og de mener, at der er behov for, at den katolske kirke reformerer sig, da den er baggrund for stor skade i verden.

Magnus Timmerby, der er talperson for Humanisterna Syd i Sverige, førte ordet foran Lunds Domkirke. Hans kritik går på at kirkerne ikke mener det alvorligt, når de taler om menneskerettigheder.

– Det gælder både den katolske kirke og den lutheranske. Pave Frans har virkelig sagt gode ord, men han har ikke forandret den katolske kirke grundlæggende på spørgsmålet om menneskerettigheder.


 

Fakta

Der er over 1,1 millioner katolikker i verden, og katolicismen er det største religiøse samfund i verden.

I Danmark er der ca. 40.000 katolikker. Dette skal ses overfor folkekirken, der har 4,3 mio. medlemmer (ca. 77 % af befolkningen).

I Sverige er der 87.000 katolikker. Det skal ses over for den protestantiske Svenska Kyrkan, som har 6,2 mio. medlemmer (ca. 67 % af befolkningen). Svenska Kyrkan var en statskirke, der blev adskilt fra staten i år 2000.

Læs mere på Humanisternas hjemmeside her. 

Sekularisering nu

Danmarks Statistiks opgørelse over andelen af borgerne, der er medlemmer af folkekirken, opgørelse efter første halvår

Danmarks Statistiks opgørelse over andelen af borgerne, der er medlemmer af folkekirken, opgørelse efter første halvår

De nylige opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at et rekord stort antal medlemmer har meldt sig ud af folkekirken i andet kvartal af 2016. Helt præcist har 10.300 medlemmer forladt folkekirken.

Domprovst Anders Gadegaard mener i et interview i Politiken 6. september 2016, at det ikke er en tendens der fortsætter, men at udmeldelserne alene kommer på baggrund af Ateistisk Selskabs skræmmekampagne på de århusianske busser og fordi Ateistisk Selskab har lanceret en hjemmeside, hvor man kan melde sig ud.

Selvfølgelig er Ateistisk Selskabs lancering af udmeldelse.dk en af grundene til, at så mange har meldt sig ud af folkekirken lige nu, men det er at undervurdere folk, hvis man mener at det er hele grunden.

Udmeldelse.dk har gjort det nemt og hurtigt at melde sig ud og kampagnen har været med til at starte nye diskussioner om folkekirkens position i samfundet i dag. Men det kan naturligvis også være, at folk har valgt folkekirken fra, fordi de ikke er religiøse.

 

Sekularisering er en tendens

Den tendens kommer formentlig til at fortsætte de kommende år da det er en langsom og konstant udvikling i Danmark. Som samfund skal vi byde dette udtryk for en reel sekularisering velkommen. Tendensen er ikke ny.

For det første har antallet af medlemmer i folkekirken været støt faldende siden 1990, hvilket alle kan se på Kirkeministeriets egne opgørelser

[1]. For det andet er udviklingen ikke enestående for Danmark. I den seneste ’British Social Attitudes Survey’ fra NatCEN Social Research – som er Storbritanniens største uafhængige analyseinstitut – svarer 48 % af de adspurgte, at de ingen religion har. Denne procentdel er steget de seneste 30 år. Den er ganske vist også faldet fra 51 % sidste år, men det er ingenting i forhold til de 31 %, der svarede, at de var ’ikke-religiøse’ i 1983, da man begyndte at lave opgørelserne.[2]

Samtidig viser undersøgelser i USA, at ’religious nones’ (dem der definerer sig selv som ateister, agnostikere eller som ikke havende nogen religion) er den kraftigst stigende gruppe i tilsvarende undersøgelser af religiøsitet, og at de nu udgør 23 % af gruppen af amerikanske voksne[3]. Man kan sige, at den danske udvikling er en del af en international tendens.

 

Sæt adskillelsen i gang Jørn Larsen mosaik

Procentdelen af den danske befolkning, der er medlemmer af folkekirken nu er nede på godt 76 %. Det kan ikke affærdiges med et ’det går nok over igen’, men giver anledning til refleksioner over den danske religions- og livssynspolitik.

Og det bør give anledning til at politikerne forsøger sig med nogle svar på de spørgsmål, som Humanistisk Samfund har forsøgt at stille i flere år: Er det ikke på tide, at vi sætter gang i en proces, som skal adskille kirke og stat? Når næsten en fjerdedel af den danske befolkning ikke længere er medlem af folkekirken, er det ikke mere en ’folkets kirke’.

I både Norge og Sverige er man for længst nået til den konklusion, at staten skal varetage alle borgernes interesser, så en statskirke hører fortiden til.

At adskille kirke og stat betyder, at vi tager de første skridt frem mod at ligestille alle livssyn i Danmark, både religiøse og ikke-religiøse. Det betyder ikke, at vi skal afskaffe den evangelisk-lutherske kirke, men det betyder at staten ikke skal forfordele én religion frem for andre religioner og livssyn. Hvilket i øvrigt også strider mod menneskerettighederne, som erklærer, at alle mennesker er født lige og frie, og at enhver har krav på de samme rettigheder uanset race, farve, køn, sprog, religion etc.

 

Konkrete skridt

Vi kan foreslå flere steder, man med det samme kan tage fat på adskillelsen:

 • Man kan fx flytte civilregistrering fra folkekirken til staten, så en moderne stat ikke uddelegerer embedsmandsopgaver til religiøst ansatte.
 • Man kan vedtage Liberal Alliances forslag til første skridt til økonomisk adskillelse af kirke og stat, så staten og dermed alle skattepligtige, ikke længere betaler 40 % af præsternes løn.
 • Man kunne se kritisk på den medlemsordning, hvor man bliver meldt ind af sine forældre som spæd og aldrig skal aktivt forny sit medlemskab.
 • Og i øvrigt kunne man åbne for at livssyn som Humanistisk Samfund, kan opnå samme anerkendelse som religiøse trossamfund. For Humanistisk Samfund betyder det stadig, at vi ikke kan få vielsesbemyndigelse, som fx de humanistiske livssynsorganisationer i Norge, Skotland og Island.

I Humanistisk Samfund mener vi, at landets politikere skal påtage sig ansvaret for at sætte den nødvendige sekularisering i gang – nu!

International Humanistdag i København

Traditionen tro tændte vi bålet (eller rettere sagt grillen) før årets korteste nat den 21. juni. Vi afholdt ikke festen i år ud på landet, men midt i København i rigsarkivets taghave med dejligt udsigt over jernbanelegemet ved Dybbølsbroen til den ene side og over havnen til den anden. Dette aparte sted blev kun opdaget af vores spejdere, fordi Islands Brygge var optaget af storskærm i forbindelse med europamesterskab i fodbold.

Formanden i lokalforeningen holdt en tale, der oplyste vores sind, men som også var fyldt med alvorlige bemærkninger angående verdens tilstand. Formanden skønnede efter et par glas vin, at der denne gang deltog ca. 30 medlemmer i festivitas, herunder en del nye ansigter. Stemningen var høj, der blev sunget sange og ført gode samtaler rundt omkring ildstedet, mens vi spiste og drak for at holde krop og sjæl sammen.

HS humanist dag 5