Humanistisk Samfund tale til FNs menneskerettighedskommission

Humanistisk Samfunds forkvinde Lone Ree Milkær talte til FNs menneskerettighedskommision d. 24. juni i år på vegne af International Humanist and HS FN Lone 1Ethical Union – IHEU og Humanistisk Samfund.

Hovedpunkterne var:

  • Vi skal have lige behandling af alle livssyn, så intet tros- eller livssyn får forrang.
  • Vi skal afskaffe blasfemiparagraffen. Den legitimerer forfølgelse af minoriteter på internationalt plan og der er ingen grund til at have den i Danmark, da andre dele af lovgivningen beskytter mod ‘hate-speech’.

Hele talen kan du høre ved at klikke på billedet nedenfor. Det fører til FNs Web Tv fra den dag. Lone er den 19. taler, og nummeret kan vælges højre for videoen. Det er 31:46 minutter inde i videoen.

Se IHEUs (International Humanist and Ethical Union) artikel om Humanistisk Samfunds udtalelse her.

Læs hele talen nedenfor.

Har du lyst til at være frivillig i Humanistisk Samfund?

Bliv aktiv frivillig i Humanistisk Samfund

Der er masser af muligheder, hvis du gerne vil være aktiv i Humanistisk Samfund. Enhver indsats – stor som lille – har betydning. Se mulighederne herunder.

Politisk aktiv

Vi søger frivillige, der brænder for vores politiske mærkesager og som gerne vil skrive læserbreve, fx om adskillelse af stat og kirke, eller Kristendomsundervisningen i folkeskolen.

Kontakt

Lokal aktiv

Vi søger frivillige rundt om i Danmark til vores lokalforeninger. Du kan hjælpe med til at planlægge og afholde arrangementer, engagere andre lokale og tage del i det sociale liv i foreningen.

Ceremoni aktiv

Vi søger personer, der ønsker at blive en aktiv del af vores humanistiske ceremonier. Som del af dette kan du komme til at arbejde med enten navngivning, bryllup eller begravelse. Vi søger også undervisere og praktisk hjælp til den humanistiske konfirmation.

Kontakt

Midsommer på skjult tagterrasse

Midsommer 2016-3Midsommer 2016-2De to gange på året, hvor solen vender, er i HS-Hovedstaden blevet tilbagevendende datoer for hyggeligt samvær.

Lokalafdelingen havde i år henlagt årets sommersolhvervets aften den 21. juni til tagterrassen oven på Rigsarkivets tag. Det er en lang, haveagtig korridor der løber parallelt med Kalvebod Brygge i København, og som de færreste overhovedet kender. Så det var et skjult sted i en forholdsvis ny del af byen, som i år blev befolket af de cirka 25 fremmødte, som både var medlemmer, deres venner og deres børn. Skønt at folk altid tager nogle flere og nye med!

Lokalforeningens formand, Kelvin Nielsen, bød velkommen, mens en stor håndhentet grill sendte røgsignaler ud i verden, om at de medbragte råvarer snart kunne steges. Kelvins tale tog udgangspunkt i at den 21. juni også er World Humanist Day. Han talte ud fra FN-målene for en bedre verden, og hans fokus var alt det der stadig skal og kan gøres for folk der flygter, for dem der sulter og for dem uden rettigheder.

Midsommer 2016-1Aftenen var smuk og hyggelig. Den medbragte mad blev grillet og der blev minglet, solen hældede mod nordvest mellem de nye hoteller ved banelegemet og forsamlingen sang en medbragt serie af danske sommersange.

Jeg oplevede, at der ved vores lokale sammenkomster er basis for mere sang. Flere trippede for, om der dog ikke var én eller anden, der ville starte et humanistisk kor i hovedstaden. Det er nok mest tovholderen der mangler, for sanglysten er der tydeligvis.

Ole Morten Nygård, talsperson