Adskil kirke og stat!

Over en million danskere er ikke medlem af Folkekirken. Staten skal ikke understøtte en bestemt religion og dermed gøre den ene million mindre værd end resten af danskerne.

Samtidig er det for fattigt, at vi har gemt livets store spørgsmål væk i en statsinstitution som folkekirken. Livets store spørgsmål kræver engagement, passion og diskussion. Derfor skal stater ikke blande sig i religion/livssyn. Religion skal være en privatsag.

Diskussionen handler også om, hvad det vil sige at være dansk og være en del af det danske folk. Nogle af tilhængerne af folkekirken hævder, at ændringer vil medføre, at man adskiller kirke og folk. Men kan det være rigtigt, at vores forståelse af det danske folk skal knyttes tæt sammen med en trosretning, som over 20 % ikke tilhører?

Humanistisk Samfund arbejder for adskillelse af kirke og stat. Vi vil påvirke partierne på Christiansborg og være talerør for den halve million danskere, der hverken er medlem af folkekirken eller et andet trossamfund. Det er nødvendigt, fordi statens forhold til religion ikke skal afgøres af præster.

Læs flere argumenter for adskillelse af kirke og stat her.

Læs om hvordan staten i dag understøtter kirken her.

Læs hvordan stat og kirke kan blive adskilt her.

Efter sidste valg igangsatte regeringen et arbejde for at reformere Folkekirkens styrelse. Dette arbejde er opgivet nu. Mens arbejdet stod på fulgte Humanistisk Samfund arbejdet tæt og afgav forskellige høringssvar. Du kan læse mere om dette her.