DR og den kulturkristne arv

I 2011 indgik det daværende VKO-flertal en aftale om DR’s public servicekontrakt. DR blev som noget nyt pålagt en særlig forpligtigelse til at formidle den kulturkristne arv. Denne bestemmelse er siden bliver videreført i flere medieforlig.

Faktuelt forkert

Humanistisk Samfund tager afstand fra dette. Folketinget har pålagt Danmarks Radio at formidle en historieopfattelse, der ikke har hold i virkeligheden.

Ved at gøre den kulturkristne arv til noget særligt ignorer man, at en lang række andre historiske faktorer fortjener mindst lige så stor opmærksomhed. Oplysningstidens fokusering på naturvidenskab og rationalitet er et indlysende eksempel. Ligesom industrialiseringens betydning for de store forandringer, der skete fra 1880 til 1970. Eller arbejderklassens betydning for opbygningen af vores velfærdssamfund.

I stedet gør man den kristne kulturarv til en entydig størrelse og en entydig positiv størrelse. Man negligerer, at den kristne kulturarv består af meget forskelligt, fra social velgørenhed til modstand mod kvindelige præster og homoseksuelle.

En ny ide

Rent faktisk er teserne om kristendommens omfattende betydning først blevet populære efter, at Rodney Stark i 2005 udgav en bog med titlen “The Victory of Reason. How Christianity led to Freedom, Capitalism, and Western Success”.

Bogen har haft enorm betydning til trods for, at den baserer sig på en grundlæggende absurd tankegang, nemlig at der i det nye testamente er en række frø, der så at sige ligger i dvale i 1500 år for så pludselig at bryde frem i det 16. – 18. århundrede.

Et våben der kan misbruges

At bestemmelsen langt fra er ligegyldig, så man, da DR P3 i foråret 2012 fejrede ramadanen i en uge. Til sammenligning sender DR årligt over 100 gudstjenester, en daglig morgenandagt på DAB, to programmer ugentligt om tro, der ofte har en stærkt kristen synsvinkel samt en massiv dækning af julen.

Men med DR’s pligt til at formidle den kulturkristne arv kunne en række debattører argumentere for, at en uges dækning af Ramadanen var udtryk for en helt skæv vægtning. De mente, at det var en alt for omfattende dækning af den muslimske tro.

Bestemmelsen er med til at stemple dem, der ikke er evangelisk-lutherske, som mindre danske end andre. Vi skal have påduttet, at en tro, vi ikke deler, er ekstraordinært vigtig. Humanistisk Samfund tager skarpt afstand fra dette og arbejder for at få bestemmelsen fjernet fra DR’s public service-kontrakt.

Humanistisk Samfund har fået professor emeritus i religionsvidenskab Per Bilde til at udarbejde et responsum om “den kristne kulturarv” i relation til Danmarks Radios formålsbestemmelse. Det kan læses her.