I Humanistisk Samfund har vi grundlæggende den holdning, at den juridiske del af indgåelse af et ægteskab bør varetages udelukkende af det offentlige.

Men vi accepterer, at staten indtil videre har valgt at kunne uddelegere vielsesbemyndigelsen. Til gengæld mener vi, at det er helt uacceptabelt, at staten kun delegerer vielsesbemyndigelsen til trossamfund, men ikke til livssynssamfund.

I Humanistisk Samfund kan vi ikke foretage juridisk gyldige vielser, fordi vi er et livssynssamfund.

Lige som et trossamfund har vi som livssynssamfund nogle fælles overbevisninger om menneskets etik, moral og adfærd. Vi har et humanistisk værdigrundlag. Men i modsætning til et trossamfund afviser vi, at der findes overnaturlige magter.

Derfor kan vi ikke foretage juridisk gyldige vielser. Ægteskabsloven giver kun mulighed for, at trossamfund kan få vielsesbemyndigelse, og de skal opfylde en række betingelser. Blandt andet skal de have formuleret vielses- og andre ritualer. Det har også betydning, om de er en del af en verdensomspændende religion.

Humanistisk Samfund opfylder alle betingelser på nær ét. Vi har for eksempel humanis­tiske søsterorganisationer i 42 lande og blandt andet i Norge og Skotland har søsterorganisationerne vielsesbemyndigelse.

Men i Danmark er det også et krav for at få vielsesbemyndigelse, at man tror på, at mennesker er afhængige af magter, der står over naturlovene. Og det gør vi ikke.

Vi mener, det er naturligt, at staten stiller visse krav for at uddelegerede vielses­bemyn­digelser. Men vi kan ikke se, hvorfor et krav om at tro på noget overnaturligt skal være et af dem.

Spørgsmålet blev senest aktuelt i forbindelse med, at staten nu åbner op for, at homoseksuelle kan vies på lige fod med heteroseksuelle i folkekirken og andre trossamfund.

For Humanistisk Samfund er det en naturlig del af vores livssyn, at vi betragter kærlighed mellem to voksne mennesker som en gru
ndlæggende værdifuld og positiv ringeting. Vi vil derfor meget gerne vie homoseksuelle.

Det er nærmest surrealistisk, at man med den nye ægteskabslov giver trossamfund en mulighed for at vie homoseksuelle, som de fleste slet ikke vil bruge. Mens vi, der meget gerne vil vie homoseksuelle, ikke kan få lov til det.

Her kan du læse Humanistisk Samfunds høringssvar til ændring af ægteskabsloven

Læs pressemeddelelse om Humanistisk Samfunds høringssvar til ændring af ægteskabsloven her.