Skovgravplads i Aarhus

Lokalafdelingen af Humanistisk Samfund i Aarhus har sammen med kommunen sikret, at en del af Nordre Kirkegård gøres til en skovgravplads. I alt vil 5 hektar på den gamle bykirkegård blive omskabt til en symbolfri og neutral gravplads udelukkende for urnebegravelser.

»Vi henvendte os til den socialdemokratiske byrådsgruppe i begyndelsen af året, og her var man meget lydhøre i forhold til ønsket,« udtaler lokalformand Thorkild Svendsen til Stiften 9. september 2015.

Læs hele artiklen fra Aarhus Stifttidende her.

Historiske skovgravpladser

Der findes ældre skovgravpladser i Danmark, fx i Mindelunden i Jærgersprisskovene fra 1700-tallet – læs om den her.
Desuden blev der etableret en skovgravplads for hospitalets beboere på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland for cirka 100 år siden. Denne skovgravplads indbefatter også en bronzealderhøj på selve skovgravsområdet. – Læs mere her. En genopretning af skovgravpladsen for hospitalets beboere er lige nu i gang, se her.
En anden skovgravplads blev etableret i 1933 Høsterkøb i det nuværende Rudersdal Kommune – se mere her.

Skovgravpladser vinder frem

Der er i Danmark flere skovgravpladser, men ønsket om at blive begravet i skovlige omgivelser vinder frem på bekostning af de mere haveprægede gravpladser. Måske skal det også ses som en del af urbaniseringen de sidste hundrede år og befolkningens tilsvarende behov for at få mere natur ind omkring begravelserne.

I dette århundrede var den første nye skovgravpladsen på Assistenskirkegården i Odense (afd. BØ og BZ). Den blev åbnet i februar 2014 i Odenses sydøstlige ende – se mere her.
Den anden skovgravplads blev i maj 2014 åbnet i Silkeborg – se mere her.
Nu ser det ud til at Aarhus måske kommer med den femte fungerende skovgravplads. Vi i foreningen desuden bekendt med, at der på Bornholm er tanker om at etablere en skovgravplads der.