Vores børn fortjener et bedre religionsfag

”Et fag i folkeskolen bør klæde vores børn ordentligt på til den verden, de skal begive sig ud i efter niende klasse. Det gør kristendomskundskab som fag ikke i dag,” udtaler Lone Ree Milkær, forkvinde for Humanistisk Samfund, og fortsætter: ”Vi er i dag over en million mennesker, som ikke er med i folkekirken, og der er over 100 forskellige trossamfund i Danmark. Det er på tide, at de fælles faglige mål for folkeskolens religionsundervisning også afspejler det.” Hun forestiller sig et religionsfag, som giver mere plads til store religioner som jødedom, islam, buddhisme og hinduisme. Faget bør ifølge hende også vise, at nogle mennesker har andre livssyn, som ikke indeholder guder og mirakler.

Humanistisk Samfund har i dag et debatindlæg i Politiken om kristendomskundskab. Læs hele debatindlægget her (PDF).

Humanistisk Samfunds skolegruppe har længe arbejdet med problemerne med kristendomskundskab, og hvordan faget kan blive bedre. Debatindlægget tager udgangspunkt i skolegruppens undersøgelser. Læs om skolegruppens kritik og visioner her.

Humanistisk Samfund er ikke alene om at ønske sig et mere moderne religionsfag i folkeskolen. Det ønsker et flertal af den danske befolkning også. En meningsmåling Humanistisk Samfund har fået foretaget af YouGov med over 1000 adspurgte viser, at 49% ønsker, at kristendom skal erstattes af et bredere religionsfag, mens blot 40% ikke er enige i dette.

Graf spsm 6

Danskerne er heller ikke enige i, hvor meget faget skal fylde. Ud af folkeskolefagene biologi, samfundsfag og kristendomskundskab mener blot 3 procent, at kristendomskundskab skal have flest timer. Et flertal på 75 % mener, at samfundsfag skal have førsteprioritet, når det kommer til timeantal. Virkeligheden ser helt anderledes ud. I dag har kristendomskundskab med 300 timer igennem et skoleforløb flest timer.

Graf spsm 7

Men det er ikke det eneste punkt, hvor reglerne for faget og danskerens holdning ikke stemmer overens. Ifølge de fælles faglige mål for kristendomskundskab, skal eleverne først stifte bekendtskab med ”ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser” i ottende klasse. Men 40 % mener, at det bekendtskab allerede burde starte i fjerde – sjette klasse, og 26 % mener, det kunne starte så tidligt som i første – tredje klasse. Det vil sige, at 66 % af danskere ønsker, at vores børn bliver præsenteret for andre religioner og livssyn tidligere, end det sker i dag.

Graf spsm 5
Se alle graferne fra YouGov undersøgelsen her (PDF).

Hvis du også kan se, at kristendomskundskab kan moderniseres og bliv bedre, så hjælp os ved at melde dig ind i Humanistisk Samfund. Jo flere vi er, jo mere indflydelse har vi. Se hvordan du bliver medlem her.
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1011 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, i perioden 7. – 9. august 2015.