Humanistisk Samfund er i gang med at udvikle undervisningsmateriale til lærere, skoler og elever, der kan benyttes til den understøttende undervisning af de elever, der ikke deltager i kirkelig konfirmationsforberedelse.

Til det formål har vi taget initiativ til projektet ’At være et menneske’, men vi har brug for din hjælp.

Planen for projektet er at udvikle undervisningsmaterialer bestående af videooplæg af kendte og vidende mennesker, der fortæller om at være forskellige slags mennesker, samt supplerende undervisningsmateriale og undervisningsplaner, så materialet bliver så let som muligt at benytte for skolelærere og andre undervisere.

På denne side, kan du se vores to første eksempler på videoer: Anders Stjernholm, der fortæller om at være et ateistisk menneske og Natasha Brock, der fortæller om at være et menstruerende menneske.

Vi håber, at du vil hjælpe os med at få skabt mange flere og tilbyde alle unge sjove, informative og inspirerende alternativer til den frivillige konfirmationsforberedelse i folkeskolen.

Hvordan kan du hjælpe os?
Er du lærer i grundskolen? Så har vi brug for din hjælp til at udvikle undervisningsmaterialet og blive klogere på, hvordan vi får distribueret materialet til skoler og lærere.
Er du forælder til skolebørn? Så kan vi rigtig godt bruge din hjælp til at komme i kontakt med dygtige og engagere lærere og undervisere.
Er du vidende om et emne,der kunne passe ind i projektet og kan du formidle din viden?Så vil vi gerne lokke dig til at holde et oplæg, som vi kan filme og inddrage i undervisningen
Kan du skrive og drive et projekt? Så har vi brug for din hjælp til at skrive fondsansøgninger og hjælpe med at drive projektet fremad.
Har du idéer til, hvilke emner, vi bør tage fat på eller hvordan vi skal komme længere med projektet? Så skriv til os med dine idéer.

Baggrund
Siden folkeskolereformen i 2014 har det været muligt for skoler at benytte understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse. Først som forsøgsordning og fra 2019 permanent. Det betyder at de elever, der ikke skal konfirmeres i folkekirken, bør have et andet undervisningstilbud mens deres klassekammerater er til kirkelig konfirmationsforberedelse. Der er dog på stående fod mangel på undervisningsmateriale til formålet.