Informationsaftener 17. august 2017 kl. 19-21

Vi afholder informationsaften i Aarhus og København den 17. august kl. 19 – 21.

Her kan du høre mere om forventninger og arbejdet som ceremonileder. Tilmelding er ikke nødvendig, men godt for os, så vi har en formodning om, hvor mange der kommer.

Vores erfaring er, at mange har brug for at tale om, hvad det er mere præcist vi laver omkring en begravelse, hvad det kræver af hver enkelt og hvilke muligheder for hjælp man har. Det er intet krav at man deltager i informationsaftenen.

Aarhus:                                     Ormslevvej 14, 8260 Viby J.

Tilmelding og spørgsmål:        Lone Verner Nielsen, Mail: lvn@hs.dk

København:                           Østerbrohuset, Århusgade 103, Østerbro

Tilmelding og spørgsmål:        Ole Morten Nygård, Mail: omn@humanistisksamfund.dk

 

Ansøgning senest 24. august 2017

Alle der ønsker at blive ceremoniledere under Humanistisk Samfund, skal sende en motiveret ansøgning.Ansøgningen sendes til Ole Morten Nygård.Ansøgningen skal være os i hænde senest 24. august 2017. Du kan downloade ansøgningsskemaet her: Ans.skema til udd. som cl.-begravelser

 

Individuel samtale indtil 9. september

Vi tager en individuel samtale med alle interesserede, som har lavet en ansøgning. To fra Humanistisk Samfunds begravelsesgruppe forestår samtalen og den efterfølgende vurdering om egnethed.Målet er at begge parter afstemmer deres forventningerne, så ingen bruger tid på et kursus,hvis vi ikke tror de kan blive ceremoniledere.

Vi lægger bl.a. vægt på disse ting, når vi vurderer, om du kan være deltage i uddannelsen:

 • Modenhed og selvstændighed
 • Retoriske forudsætninger (fx har holdt taler før, underviser, har erfaringer med at tale højt i forsamlinger, osv.)
 • Tillidsvækkende, ro og overblik
 • Vilje til at samarbejde og lære nyt og indgå i uddannelsesforløbet
 • Skal kunne stå inde for HS’ værdigrundlag
 • Medlemskab af HS

Ansøgerne får svar om optagelse på kurset senest 9. september 2017.

 

Datoer for kurset 

Datoerne er faste, men start- og sluttidspunkt kan afhænge af, om kursusgangen bliver i Aarhus eller København. Vi tilpasser tidsrammen efter togplanen, når vi kender deltagerne og deres bopæl.

Torsdag 17. august 2017                                       Infomøde København og Aarhus

Torsdag 24. august 2017                                      Deadline for ansøgninger fra interesserede

Torsdag 24. august til torsdag 7. september    Samtaler med interesserede (v/ hele begravelsesgruppen)

Lørdag d. 23. september 2017                            Første kursusdag

Lørdag d. 7. oktober 2017                                    Anden kursusdag

Lørdag d. 11. november 2017                              Tredje kursusdag

Lørdag d. 13. januar 2018                                    Fjerde kursusdag

Fredag d. 23. februar 2018                                  Kapelprøve og eksamination

 

Kursusledere og undervisning

Der vil være to gennemgående kursusledere på uddannelsen, og vi vil inddrage andre fra foreningen i undervisningen. Alle kursusledere og undervisere er frivillige. Du må regne med hjemmeopgaver mellem kursusgangene.

 

Kurset indhold

I kort form kan her opridses, hvad kurset bl.a. indeholder:

 • Om humanisme
 • Digte og andre tekster
 • Ritualet som genre og begravelse som overgangsritual
 • Retorik og oplæsning
 • Begravelsens forløb,koreografi og det sanselige i et ritual
 • Praktiske forhold omkring en begravelse
 • Taleskrivning
 • Kropsprog
 • Begravelse, bisættelse, mindehøjtidelighed
 • Tøj og påklædning

De tre sidst uddannede ceremoniledere ved kapelprøven i 2016 er fra venstre Gitte Lildholdt, Karin Liltorp, Jacob Finnbjørn Møllemose

Kapelprøve og eksamination

Kurset afsluttes med en kapelprøve, hvor aspiranterne skal gennemføre en fiktiv begravelse i et kapel. Begravelsen bygges op efter en samtale med en eller flere pårørende, som vi har aftalt det med inden. Målet er, at man kan vise, at man nu kan gennemføre en begravelse på egen hånd.

Efter kapelprøven bliver man eksamineret af tre eksaminatorer. Vi tilstræber at censorerne er en fra bestyrelsen, en fra en af de andre ceremonigrupper og en fra begravelsesgruppen.

Man certificeres som ceremonileder i Humanistisk Samfund for en periode af to år.

 

Økonomi

Kurset afholdes – afhængig af deltagerkredsen – både i Århus og København. Der vil kunne optages 5-7 deltagere, og Humanistisk Samfund afholder udgifterne til kurset. Hvis man ikke selv kan dække sine transportomkostninger ved kurset, betaler foreningen også dette.

Den første begravelse man har efter man er blevet certificeret, får man ikke honorar for.