Jørn Rosborg (formand), jr@hs.dk, telefon 4013 2680

Kjeld Lanng (næstformand / medlem af HS’ hovedbestyrelse), kla@hs.dk

Birgitte Rasmussen (kasserer), br@hs.dk

Steen Timmermann (sekretær), sti@hs.dk

Tage Pedersen, tp@hs.dk

Michelle Kaptain, mk@hs.dk

John Skinnebach-Larsen, jsl@hs.dk

 

Suppleant: Kim Topholm Andersen

 

(Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen 25. februar 2020)


 

Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer af foreningen.

I første halvår 2020 mødes bestyrelsen tirsdagene 28. januar, 25. februar (konstituering efter generalforsamlingen), 31. marts (mødet er aflyst pga corona-situationen), 28. april, 26. maj og 16. juni.

Alle møder holdes på Huset (blåt lokale), Hasserisgade 10 i Aalborg fra kl. 19-21.30.