Jørn Rosborg (formand), jr@hs.dk, telefon 4013 2680

Kjeld Lanng (næstformand / medlem af HS’ hovedbestyrelse), kjeldlanng@gmail.com

Tage Pedersen (kasserer), annatage@stofanet.dk

Steen Timmermann (sekretær), sti@hs.dk

Bente Andersen, hjelmer21@gmail.com

Michelle Kaptain, michellekaptain@gmail.com

Birgitte Rasmussen, birgitte-rasmussen@hotmail.com

John Skinnebach-Larsen (suppleant), jsl.gejst@gmail.com

(Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen 12. februar 2019)


 

Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer af foreningen.

I første halvår 2019 mødes bestyrelsen tirsdagene 29. januar, 12. februar,  19. marts, 30. april, 28. maj, og 18. juni.

Alle møder holdes på Huset (orange lokale), Hasserisgade 10 i Aalborg fra kl. 19-21.30.