Jørn Rosborg (formand), jr@hs.dk, telefon 4013 2680

Kjeld Lanng (næstformand / medlem af HS’ hovedbestyrelse), kla@hs.dk

Birgitte Rasmussen (kasserer), br@hs.dk

Steen Timmermann (sekretær), sti@hs.dk

Tage Pedersen, tp@hs.dk

Bente Andersen, ba@hs.dk

Michelle Kaptain, mk@hs.dk

John Skinnebach-Larsen (suppleant), jsl@hs.dk

(Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen 12. februar 2019)


 

Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer af foreningen.

I første halvår 2020 mødes bestyrelsen tirsdagene 28. januar, 25. februar (konstituering efter generalforsamlingen), 31. marts, 28. april, 26. maj og 16. juni.

Alle møder holdes på Huset (blåt lokale), Hasserisgade 10 i Aalborg fra kl. 19-21.30.