Jørn Rosborg (formand), jr@hs.dk, telefon 4013 2680

Kjeld Lanng (næstformand), kla@hs.dk

Birgitte Rasmussen (kasserer), br@hs.dk

Steen Timmermann (sekretær), sti@hs.dk

Tage Pedersen, tp@hs.dk

Michelle Kaptain, mk@hs.dk

John Skinnebach-Larsen, jsl@hs.dk

 

Suppleant: Kim Topholm Andersen

 

(Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen 25. februar 2020)


 

Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer af foreningen.

I andet halvår 2020 mødes bestyrelsen tirsdagene 25. august, 29. september, 27. oktober og 24. november. På grund af corona-restriktioner er bestyrelsesmøderne i oktober og november kun for bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

Alle møder holdes i kulturhuset “Kulturbroen”, Strandgade 3, Nørresundby fra kl. 19-21.30.