Jørn Rosborg (formand), jr@hs.dk, telefon 4013 2680

Kjeld Lanng (næstformand / medlem af HS’ hovedbestyrelse), kla@hs.dk

Tage Pedersen (kasserer), tp@hs.dk

Steen Timmermann (sekretær), sti@hs.dk

Bente Andersen, ba@hs.dk

Michelle Kaptain, mk@hs.dk

Birgitte Rasmussen, br@hs.dk

John Skinnebach-Larsen (suppleant), jsl@hs.dk

(Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen 12. februar 2019)


 

Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer af foreningen.

I andet halvår 2019 mødes bestyrelsen tirsdagene 27. august, 24. september, 29. oktober og 26. november

Alle møder holdes på Huset (blåt lokale), Hasserisgade 10 i Aalborg fra kl. 19-21.30.