Mere medmenneskelighed – Mere tillid

I forbindelse med terrorattentaterne i København har Humanistisk Samfunds formand og næstformand skrevet et indlæg til det norske Fritanke.no. Her kan du læse teksten. Mere Medmenneskelighed – Mere tillid I Danmark baserer vi vores sameksistens på tillid. I vores samfund stoler vi på hinanden. Vi har ikke metaldetektorer i virksomheder og på skoler, fordi vi…

Afskaf blasfemiparagraffen

Efter de tragiske myrderier i Paris og debatten om ytringsfriheden bør Folketinget afskaffe § 140 i Straffeloven, populært kaldet ”blasfemiparagraffen”. Ikke fordi man skal opfordre til had, spot eller forhånelse, men fordi man skal ligestille alle hadefulde udsagn, uanset hvorfor de ytres. Det er lige krænkende om man hånes på grund af sin race, sin hudfarve,…

Samtale med Anders Stjernholm

“Læderbøller, konspirationer og sekulær filosofi og komik. Det forkælede i at debattere, når man har ret.” – Anders Stjernholm Vi fra Kafé Mensch fik en længere snak med Anders Stjernholm, der også er talsmand for Ateistisk Selskab. Vi fra Kafé Mensch er Mads Ahola og Kasper Gade, og vi optager til tider hyggelige samtaler, hvor…

75% ønsker civilregistrering hos kommunen

Torsdag den 20. november blev der afholdt en lille konference på Københavns Rådhus om civilregistreringen i Danmark. Civilregistrering handler om at registrere alle nyfødte, om de fulde navne med gyldig staveform, om slægtsforhold som forældre, søskende og børn, om navneændringer fx ved dåb, vielser eller af anden grund og så registreringen af dødsfald. Siden Christian…

Støt Humanistisk Samfund

Det er vigtigt for Humanistisk Samfund at være godkendt som almennyttig forening, fordi det giver donatorer ret til at trække deres bidrag fra i skat. SKAT har skærpet reglerne for godkendelsen, så vi nu hvert år skal have mindst 100 donatorer, som giver mindst 200 kr. hver i frivilligt bidrag til foreningen. Den bedste måde,…

Religiøse dilemmaer i skolen

Er det i orden, at en censor af religiøse grunde ikke vil give hånd til kvinder? Er det i orden, at en skole går til juleafslutning i den lokale sognekirke? Skal skolen tage særlige hensyn til religiøse minoriteter? Og må der overhovedet være religiøse symboler i skolen? Der er udgivet en ny bog om, hvordan…

Kære konfirmand. Du skal dø!

Sådan startede hovedtaler Anders Lund Madsen sin tale ved årets humanistiske konfirmation i Den Sorte Diamant i København. Her blev 34 unge humanistisk konfirmeret efter to weekendinternater i foråret samtidig med at 12 unge deltog i en tilsvarende ceremoni i Helsingør Teater i Den Gamle By i Aarhus. Læs hele Anders Lund Madsens tale her.…

Film om begravelser

En bisættelse, en begravelse eller en mindehøjtidelighed bør afspejle det levede liv. Denne film viser, hvordan det kan foregå, når Humanistisk Samfund afholder en begravelsesceremoni. En humanistisk begravelse er en højtidelighed uden religiøse sange eller tekster. Begravelsens fokus er den afdøde og det præg, dette menneske har sat på verden og sine nærmeste. Ceremonien bygger…

Nye visioner for faget

Humanistisk Samfunds skolepolitik Kritik af mål for kristendomskundskab i Folkeskolen I Humanistisk Samfund er vi betænkelige ved de mål, der er sat for hvordan religion bliver undervist i Folkeskolen. I henhold til de nye forenklede Fælles Mål for faget kristendomskundskab, samt i Folkeskoleloven kommer Humanistisk Samfund med følgende kritikpunkter: Kristendommens særstatus i faget. Iflg. Folkeskoleloven…