Kontakt

Ønsker du at bestille en humanistisk begravelse skal du kontakte ceremonileder og koordinator Lone Verner Nielsen på mobil 23 45 76 54. Får du ikke forbindelse straks , så læg en besked, og du bliver kontaktet inden for få timer.

Hvis det er praktisk muligt, må du gerne kontakte os inden det præcise tidspunkt for begravelsen er fastlagt, da alle ceremoniledere er frivillige og de fleste i arbejde.

Hvor? Frb-kapel

En humanistisk bisættelse eller begravelse kan foregå mange steder: Hjemme, i et kommunalt kapel, et beboerhus eller i det fri. Gode ceremonirum uden religiøs udsmykning kan være det bedste, men det afhænger meget af hvem afdøde var, hvor mange der skal være plads til og hvor i landet det skal foregå. Sygehuskapellerne kan være et godt alternativ til kirkegårdenes kapeller, da de ofte er neutrale i deres udtryk.

Se mere om vores forslag til lokaler her.

Humanistisk Samfund i Aalborg har udarbejdet en vejledning om ikke-religiøse begravelser i Aalborgområdet, der bl.a. fortæller om hvilke lokaler, der kan benyttes til ceremonien. Folderen kan læses her: Humanistisk Samfund Aalborg vejledning om ikke-religiøse begravelser

Pris

En humanistisk begravelse koster 4.000. (For ikke-medlemmer 4.375 kr.)
En vejledende samtale koster 1.000 kr. (For ikke-medlemmer 1.500 kr.)

Beløbet dækker transportomkostninger og honorar til ceremonilederen. De efterladte sørger selv for lokale, trykning af program og eventuelle musikalske indslag, men ceremonilederen vil naturligvis bistå med forslag og gode råd.

Inspiration til program for begravelsen

Herunder er der link til to forskellige fiktive programmer, sådan som de kunne se ud ved en humanistisk begravelse. De kan bruges som inspiration til de efterladte, når de selv laver et program til ceremonien – både bisættelse, begravelse og mindehøjtidelighed. De ligger her i henholdsvis Word-format (spm kan downloades og åbnes i Word og OpenOffice) og PDF-format (så man kan se dem).

Forslag til program

De fleste laver et program til begravelsen med en en oversigt over ceremoniens forløb, musik, sange og digte.
Her er to forslag lavet i programmet Word til hvordan man kan lave et program for ceremonien.

Programforslag 1 i Word, som man kan skifte billede og tekst ud og lave sit eget program, se her:

Programforslag 1 for en humanistisk ceremoni – WORD
Programforslag 1 for en humanistisk ceremoni – PDF

Programforslag 2 i Word, et program på 4 sider, se her.

Programforslag 2 for en humanistisk ceremoni – WORD
Programforslag 2 for en humanistisk ceremoni – PDF

Henvisninger

Se også Begravelsesguiden, der er en hjemmeside med information og artikler om forskellige aspekter ved død og begravelse.

www.Begravelsesguiden.dk