Hvor? Frb-kapel

Passende ceremonirum uden religiøs udsmykning er der ikke så mange af, men sygehuskapellerne kan ofte være et godt alternativ til kirkegårdenes kapeller.

Humanistisk Samfund har i 2011 indgået aftaler med en række af landets hospitaler, der har indvilliget i at stille kapellerne til rådighed for vores ceremonier. Ikke alle sygehuse er med i ordningen, og kapellernes størrelse og betingelser (tidspunkter, leje etc.) varierer fra sted til sted.

Hospitalerne Bispebjerg, Bornholm, Frederiksberg (her på billedet), Haderslev, Himmerland, Rigshospitalet, Silkeborg,Vendsyssel, Viborg og Århus er blandt de mange sygehuse, der har åbnet kapellerne for os. Du kan se den komplette liste over sygehuse som har åbnet deres kapeller for os HER.

Hvis man overvejer at gøre brug af denne mulighed, bedes man henvende sig til begravelsesgruppen via Ole Morten Nygård omn@humanistisksamfund.dk for at få nærmere oplysninger. Hospitalerne har betinget sig, at eventuelle henvendelser kommer fra Humanistisk Samfund og ikke direkte fra afdødes efterladte.

Humanistisk Samfund i Aalborg har udarbejdet en vejledning om ikke-religiøse begravelser i Aalborgområdet, der bl.a. fortæller om hvilke lokaler, der kan benyttes til ceremonien. Folderen kan læses her: Humanistisk Samfund Aalborg vejledning om ikke-religiøse begravelser

Pris

En humanistisk begravelse koster 4.000. (For ikke-medlemmer 4.375 kr.)
En vejledende samtale koster 1.000 kr. (For ikke-medlemmer 1.500 kr.)

Beløbet dækker transportomkostninger og honorar til ceremonilederen. De efterladte sørger selv for lokale, trykning af program og eventuelle musikalske indslag, men ceremonilederen vil naturligvis bistå med forslag og gode råd.

Kontakt

Hvis du vil bestille en ceremoni eller rådføre dig om en begravelse i Humanistisk Samfund, kan du kontakte begravelseskoordinator Erik Bartram Jensen30 69 63 69 eller mail ebj@humanistisksamfund.dk.Det er også muligt at ringe i weekenden. Hvis du vil bestille en begravelse, er det en praktisk fordel, hvis du kan nå at kontakte os inden det præcise tidspunkt for begravelsen er fastlagt.

Du er også velkommen til at kontakte ceremonileder Ole Morten Nygård omn@humanistisksamfund.dk, tlf.22 84 05 26 eller ceremonileder Kelvin Nielsen kn@humanistisksamfund.dk, tlf. 30 50 11 82.

Inspiration til program for begravelsen

Herunder er der link til to forskellige fiktive programmer, sådan som de kunne se ud ved en humanistisk begravelse. De kan bruges som inspiration til de efterladte, når de selv laver et program til ceremonien – både bisættelse, begravelse og mindehøjtidelighed. De ligger her i henholdsvis Word-format (spm kan downloades og åbnes i Word og OpenOffice) og PDF-format (så man kan se dem).

Forslag til program

De fleste laver et program til begravelsen med en en oversigt over ceremoniens forløb, musik, sange og digte.
Her er to forslag lavet i programmet Word til hvordan man kan lave et program for ceremonien.

Programforslag 1 i Word, som man kan skifte billede og tekst ud og lave sit eget program, se her:

Programforslag 1 for en humanistisk ceremoni – WORD
Programforslag 1 for en humanistisk ceremoni – PDF

Programforslag 2 i Word, et program på 4 sider, se her.

Programforslag 2 for en humanistisk ceremoni – WORD
Programforslag 2 for en humanistisk ceremoni – PDF

Henvisninger
Se også Begravelsesguiden, der er en hjemmeside med information og artikler om forskelige aspekter af død og begravelse.

www.Begravelsesguiden.dk