Ceremonilederne er uddannede til at forestå humanistiske begravelser. De har gennemgået en intern uddannelse hos Humanistisk Samfund og certificeres for to år ad gangen. Ceremonilederne deltager i løbende undervisning og erfaringsudveksling i begravelsesgruppen, og der er lige nu (2019) uddannet 17 ceremoniledere.

Alle ceremonilederne arbejder frivilligt og må ikke have bedemandsvirksomhed ved siden af, for at undgå interessekonflikter.

Ceremonilederne får dækket deres transportudgifter og får et mindre honorar for hver begravelse de forestår. Den enkelte ceremonileder har en sparringspartner og backup ved enhver begravelse, der også læser talen igennem og sikrer dens kvalitet.

null

Ole Morten Nygård

Ceremonileder og gruppeleder
null

Nina Faartoft

Ceremonileder, uddannelse
null

Karin Rybjer

Ceremonileder, med i gruppeledelsen
null

Gunnar Nordestgaard

Ceremonileder
null

Astrid Guldberg Ploug

Ceremonileder, kontakt til hovebestyrelsen
null

Lone Verner Nielsen

Ceremonileder
null

Jochen Hell

Ceremonileder

Rikke Fatum

Ceremonileder
null

Kelvin Nielsen

Ceremonileder, med i gruppeledelsen
null

Ole Wolf

Ceremonileder
null

Lone Haudrum

Ceremonileder

Kjeld Lanng

Ceremonileder

Marianne Krammer

Ceremonileder

Nicolas Kjerulf

Ceremonileder

Ove Risum Aslaug

Ceremonileder

Peter Paaske

Ceremonileder

Riinette Askgaard

Ceremonileder

Alle ceremoniledere mødes tre gange om året for at sikre kontinuitet og tage nye beslutninger. På disse møder er der bl.a. diskussion af nye emner, erfaringsudveksling over de afholdte bisættelser og begravelser samt videreuddannelse.

Næste møde i gruppen er lørdag 28. september i København.