Projekt CeremoniRum – fordi Danmark kan rumme os alle

Humanistisk Samfund har brug for et værdigt og højtideligt rum at holde ceremonier i. Danmark har brug for en synlig markering af ligeværd dets borgere – mellem de mange forskelligartede billede_fra_invitationlivsanskuelser, som eksisterer her. Et livssynsneutralt ceremonirum, som kan benyttes multikulturelt, kan opfylde begge behov.

Et CeremoniRum er den ramme, som vi bruger til at huse de ceremonier, som vi mennesker – til alle tider og i alle kulturer har holdt – for at markere livets store øjeblikke.
De mest centrale ceremonier holder vi i forbindelse med fødsel, ægteskab og død, men alt efter kultur og livsanskuelse, er der mange flere rituelle markeringer, som har betydning for det enkelte menneske og som fejres ceremonielt.

Et CeremoniRum er et sted, hvor man træder ud af hverdagen og ind i en særlig ramme. Et sted, hvor ritualets betydningsfulde indhold – menneskelivets specielle øjeblik – mærkes, føles og ses, som noget andet end det vanlige.

Projekt CEREMONIRUM er en arbejdsgruppe, som arbejder på tværs af Humanistisk Samfund, Livsceremonier med Svendborg Architects og Rambøll som faglige konsulenter. Målet er at etablere et neutralt ceremonirum i Danmark.

  • Læs mere på www.ceremonirum.dk
  • Hør et indslag på Radio 24syv om Ceremonirum her.
  • TV2 Lorry har haft et indslag om sagen. Det er ca. 24 minutter inde og kan ses her.

Du kan hjælpe. Vi kan altid bruge flere medlemmer i projektgruppen, som er villige til at investere lidt tid i sagen. Vi mødes en aften hver 3-4. uge efter behov og deler arbejdsopgaverne mellem os alt efter tid, overskud og kompetencer. For tiden mangler vi især hjælp til følgende områder: fundraising, planlægning af debatmøder, kontakt til lokalpolitikere og meget mere.
Interesserede kan kontakte projektleder Anna Balk-Møller: Annabalk78@gmail.com

Model: Svendborg Architecs • Fotograf: Mathias Juel Christensen