Her kan du tilmelde dit barn eller dine børn til humanistisk konfirmation i 2021, hvis I gerne vil på vores hold i Aalborg eller Hjørring. I vil fra d. 10. maj kl. 10 kunne tilmelde jer nederst på denne side.

Holdnavn Holdtype Undervisningsdatoer Ceremoni
Aa Weekend* 12/6-13/6 & 13/8-15/828/8 kl. 10.00-11.30
HjWeekend* sammenlagt med Aa

Undervisningen foregår i de ovennævnte weekender i Tversted på Tannisbugt Koloni, Fyrrevej 3, 9881 Bindslev.

Ceremonien foregår for Aa-holdet i Det Lille Teater, Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Antal gæster pr konfirmand: 10 pers.

Flyttet sammen med Aa-holdet: Ceremonien for Hj-holdet foregår i Vendelbohus, Nørregade 22, 9800 Hjørring. Antal gæster pr konfirmand: 15 pers.

Senest i januar 2021 får I en infomail med de præcise start- og sluttidspunkter og yderligere information om forløbet.

Samtykkeerklæring til brug af eventuelle fotos taget på kurserne eller til ceremoni kan findes her.

Regler for weekenderne kan læses her.

Kursusleder og deres mails vil kunne findes her, så snart de er fastlagte:

Hold Kursusledere Mail
Aa og Hj Junita Diana Karlsen konfirmation.nord@humanistisksamfund.dk

Tilmeldingsbetingelser

Fortrydelsesret: Af hensyn til dem der måtte stå på venteliste, er den seneste formelle dato for fortrydelse 1. august 2020. Hvis I har tilmeldt jer efter denne dato, er der i udgangspunktet ingen fortrydelsesret. Hvis I gerne vil fortryde jeres tilmelding efter fortrydelsesrettens ophør, så kontakt os, og så ser vi om vi kan finde en løsning.

Framelding medfører et administrationsgebyr på 500 kr., uanset hvornår frameldingen sker.

Force majeure: Humanistisk Samfund er ansvarsfri, når dennes korrekte opfyldelse af aftalen, herunder de enkelte dele af konfirmationsforløbet, er umulig som følge af force majeure.

Force majeure foreligger, når opfyldelse er umulig pga. ekstraordinære omstændinger, som ikke kan afbødes eller forudses, så som krig, naturkatastrofer, brand, strejker, lockouts eller epidemier.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis Humanistisk Samfund uden unødig forsinkelse har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part.

Tilmelding Hold Aa

Tilmelding Hold Hj