Tilmelding: Weekendhold i Roskilde

Her kan du tilmelde dit barn eller dine børn til humanistisk konfirmation i 2021, hvis I gerne vil på vores weekendhold ROS eller KILDE i Roskilde. Tilmeld jer nederst på denne side.

Holdnavn Holdtype Undervisningsdatoer Ceremoni
ROS Weekend* 29/5-30/5 & 19/6-20/6 28/8 kl. 10-11:15
KILDE Weekend* 29/5-30/5 & 19/6-20/6 28/8 kl. 13-14.15

Undervisningen foregår i Byens Hus (Stændertorvet 1D, 4000 Roskilde) de ovennævnte datoer. Begge undervisningsweekender løber fra formiddag lørdag til søndag eftermiddag.

Ceremonierne foregår på Gimle (Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde) de ovennævnte datoer og tidspunkter. Konfirmander skal møde ca. halvanden time før ceremonien til generalprøve. Hver konfirmand kan invitere 11 gæster med til ceremonien.

Senest i januar 2021 får I en infomail med de præcise start- og sluttidspunkter og yderligere information om forløbet.

Samtykkeerklæring til brug af eventuelle fotos taget på kurserne eller til ceremoni kan findes her.

Regler for weekenderne kan læses her.

Kursusleder og deres mails vil kunne findes her, så snart de er fastlagte:

Hold Kursusleder Mail
ROS og KILDE Ditte Nissen Lund konfirmation.roskilde@hs.dk

Tilmeldingsbetingelser

Fortrydelsesret: Af hensyn til dem der måtte stå på venteliste, er den seneste formelle dato for fortrydelse 1. august 2020. Hvis I har tilmeldt jer efter denne dato, er der i udgangspunktet ingen fortrydelsesret. Hvis I gerne vil fortryde jeres tilmelding efter fortrydelsesrettens ophør, så kontakt os, og så ser vi om vi kan finde en løsning.

Framelding medfører et administrationsgebyr på 500 kr., uanset hvornår frameldingen sker.

Force majeure: Humanistisk Samfund er ansvarsfri, når dennes korrekte opfyldelse af aftalen, herunder de enkelte dele af konfirmationsforløbet, er umulig som følge af force majeure.

Force majeure foreligger, når opfyldelse er umulig pga. ekstraordinære omstændinger, som ikke kan afbødes eller forudses, så som krig, naturkatastrofer, brand, strejker, lockouts eller epidemier.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis Humanistisk Samfund uden unødig forsinkelse har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part.

Tilmelding Hold ROS

Tilmelding Hold KILDE