Tilmelding: Weekendhold i København

Her kan du tilmelde dit barn eller dine børn til humanistisk konfirmation i 2022, hvis I gerne vil på vores weekendhold A, B, C, D, E, F, G eller H i hovedstadsområdet. Tilmeld jer nederst på denne side.

HoldnavnHoldtypeUndervisningsdatoerCeremoni
AWeekend*26.2-27.2 og 25.3-27.327.5 klokken 10.00-11.30
BWeekend*26.2-27.2 og 25.3-27.327.5 klokken 10.00-11.30
CWeekend*5.3-6.3 og 1.4-3.427.5 klokken 14.00-15.30
DWeekend*5.3-6.3 og 1.4-3.427.5 klokken 14.00-15.30
EWeekend*12.3-13.3 og 8.4-10.428.5 klokken 10.00-11.30
FWeekend*12.3-13.3 og 8.4-10.428.5 klokken 10.00-11.30
GWeekend*19.3-20.3 og 22.4-24.428.5 klokken 14.00-15.30
HWeekend*19.3-20.3 og 22.4-24.428.5 klokken 14.00-15.30
IWeekend*26.2-27.2 og 18.3-20.314.5 klokken 10.00-11.30
JWeekend*26.2-27.2 og 18.3-20.314.5 klokken 10.00-11.30

Undervisningen for Hold A-H foregår i hytten Store Klaus, Almagerbakke 28, 3660 Stenløse, mens holdene I og J har undervisning på Lerbjergcentret, Lerbjergvej 25, 4330 Hvalsø.
Holdenes første undervisningsweekend løber fra formiddag lørdag til søndag eftermiddag. Anden undervisningsweekend starter fredag aften og slutter søndag eftermiddag.

Ceremonierne foregår i Dronningesalen i Den Sorte Diamant på de ovennævnte datoer. Adressen er Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K. Konfirmander skal møde ca. 2 timer før ceremonien til generalprøve. Hver konfirmand kan have 13 gæster med til ceremonien.

Senest i januar 2022 får I en infomail med de præcise start- og sluttidspunkter og yderligere information om forløbet.

Samtykkeerklæring til brug af eventuelle fotos taget på kurserne eller til ceremoni kan findes her.

Regler for weekenderne kan læses her.

Tilmeldingsbetingelser

Fortrydelsesret: Af hensyn til dem der måtte stå på venteliste, er den seneste formelle dato for fortrydelse 1. august 2021. Hvis I har tilmeldt jer efter denne dato, er der i udgangspunktet ingen fortrydelsesret. Hvis I gerne vil fortryde jeres tilmelding efter fortrydelsesrettens ophør, så kontakt os, og så ser vi om vi kan finde en løsning.

Framelding medfører et administrationsgebyr på 500 kr., uanset hvornår frameldingen sker.

Force majeure: Humanistisk Samfund er ansvarsfri, når dennes korrekte opfyldelse af aftalen, herunder de enkelte dele af konfirmationsforløbet, er umulig som følge af force majeure.

Force majeure foreligger, når opfyldelse er umulig pga. ekstraordinære omstændinger, som ikke kan afbødes eller forudses, så som krig, naturkatastrofer, brand, strejker, lockouts eller epidemier.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis Humanistisk Samfund uden unødig forsinkelse har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part.

Venteliste

På nuværende tidspunkt er holdene i København fyldt op. Vil du gerne tilmeldes et hold i København, kan du skrive dig op på vores venteliste.
Hvis der kommer ledige pladser på holdene, bliver de tilbudt dem, der står på ventelisten til holdene. Pladserne udbydes efter først til mølleprincippet, sådan at den første på ventelisten bliver tilbudt plads først, derefter den anden på ventelisten og så fremdeles. Bliver du tilbudt en plads via ventelisten, kontakter vi dig direkte.

Vi undersøger løbende mulighederne for at åbne flere hold, såfremt der er nok interesserede på ventelisten.