Tilmelding: Weekendhold i Roskilde

Her kan du tilmelde dit barn eller dine børn til humanistisk konfirmation i 2022, hvis I gerne vil på vores weekendhold ROS eller KILDE i Roskilde. Tilmeld jer nederst på denne side.

HoldnavnHoldtypeUndervisningsdatoerCeremoni
ROSWeekend*5.2-6.2 & 8.4-10.4 samt 29.4 i aftentimerne7.5 kl. 10:00
KILDEWeekend*5.2-6.2 & 8.4-10.4 samt 29.4 i aftentimerne7.5 kl. 13:00

Undervisningen foregår i Lerbjergcentret  (Lerbjergvej 25, 4330 Hvalsø) de ovennævnte weekender med overnatning. Begge undervisningsweekender løber fra formiddag lørdag til søndag eftermiddag.

Den 29. april vil der i aftentimerne være generalprøve på ceremonien.

Ceremonierne foregår på Gimle (Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde) de ovennævnte datoer og tidspunkter. Konfirmander skal møde ca. halvanden time før ceremonien til en sidste generalprøve. Hver konfirmand kan invitere 11 gæster med til ceremonien.

Senest i januar 2022 får I en infomail med de præcise start- og sluttidspunkter og yderligere information om forløbet.

Samtykkeerklæring til brug af eventuelle fotos taget på kurserne eller til ceremoni kan findes her.

Regler for weekenderne kan læses her.

Tilmeldingsbetingelser

Fortrydelsesret: Af hensyn til dem der måtte stå på venteliste, er den seneste formelle dato for fortrydelse 1. august 2021. Hvis I har tilmeldt jer efter denne dato, er der i udgangspunktet ingen fortrydelsesret. Hvis I gerne vil fortryde jeres tilmelding efter fortrydelsesrettens ophør, så kontakt os, og så ser vi om vi kan finde en løsning.

Framelding medfører et administrationsgebyr på 500 kr., uanset hvornår frameldingen sker.

Force majeure: Humanistisk Samfund er ansvarsfri, når dennes korrekte opfyldelse af aftalen, herunder de enkelte dele af konfirmationsforløbet, er umulig som følge af force majeure.

Force majeure foreligger, når opfyldelse er umulig pga. ekstraordinære omstændinger, som ikke kan afbødes eller forudses, så som krig, naturkatastrofer, brand, strejker, lockouts eller epidemier.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis Humanistisk Samfund uden unødig forsinkelse har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part.

Tilmelding Hold ROS

Tilmelding Hold KILDE

Venteliste

Er der ikke plads på det hold, som du gerne vil tilknyttes, kan du skrive dig op på vores venteliste.

Tøv ikke med at skrive dig op på ventelisten, da der vil blive oprettet flere konfirmationshold, hvis der er nok interesserede.