Tilmelding: Weekendhold i Roskilde

Hold ROS og KILDE er desværre fyldt, men du kan skrive dig op på vores venteliste.

Her kan du tilmelde dit barn eller dine børn til humanistisk konfirmation i 2022, hvis I gerne vil på vores weekendhold ROS eller KILDE i Roskilde. Tilmeld jer nederst på denne side.

HoldnavnHoldtypeUndervisningsdatoerCeremoni
ROSWeekend*5.2-6.2 & 8.4-10.4 samt 29.4 i aftentimerne7.5 kl. 10:00
KILDEWeekend*5.2-6.2 & 8.4-10.4 samt 29.4 i aftentimerne7.5 kl. 13:00

Undervisningen foregår i Lerbjergcentret  (Lerbjergvej 25, 4330 Hvalsø) de ovennævnte weekender med overnatning. Begge undervisningsweekender løber fra formiddag lørdag til søndag eftermiddag.

Den 29. april vil der i aftentimerne være generalprøve på ceremonien.

Ceremonierne foregår på Gimle (Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde) de ovennævnte datoer og tidspunkter. Konfirmander skal møde ca. halvanden time før ceremonien til en sidste generalprøve. Hver konfirmand kan invitere 10 gæster med til ceremonien.

Senest i januar 2022 får I en infomail med de præcise start- og sluttidspunkter og yderligere information om forløbet.

Samtykkeerklæring til brug af eventuelle fotos taget på kurserne eller til ceremoni kan findes her.

Regler for weekenderne kan læses her.

Tilmeldingsbetingelser

Fortrydelsesret: Af hensyn til dem der måtte stå på venteliste, er den seneste formelle dato for fortrydelse 1. august 2021. Hvis I har tilmeldt jer efter denne dato, er der i udgangspunktet ingen fortrydelsesret. Hvis I gerne vil fortryde jeres tilmelding efter fortrydelsesrettens ophør, så kontakt os, og så ser vi om vi kan finde en løsning.

Framelding medfører et administrationsgebyr på 500 kr., uanset hvornår frameldingen sker.

Force majeure: Humanistisk Samfund er ansvarsfri, når dennes korrekte opfyldelse af aftalen, herunder de enkelte dele af konfirmationsforløbet, er umulig som følge af force majeure.

Force majeure foreligger, når opfyldelse er umulig pga. ekstraordinære omstændinger, som ikke kan afbødes eller forudses, så som krig, naturkatastrofer, brand, strejker, lockouts eller epidemier.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis Humanistisk Samfund uden unødig forsinkelse har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part.

Venteliste

Hold ROS og KILDE er desværre fyldt, men du kan skrive dig op på vores venteliste.
Hvis der kommer ledige pladser på holdene, bliver de tilbudt dem, der står på ventelisten til holdene. Pladserne udbydes efter først til mølleprincippet, sådan at den første på ventelisten bliver tilbudt plads først, derefter den anden på ventelisten og så fremdeles. Bliver du tilbudt en plads via ventelisten kontakter, vi dig direkte.

Tøv ikke med at skrive dig op på ventelisten, da der vil blive oprettet flere konfirmationshold, hvis der er nok interesserede.