De to weekender med kursus foregår normalt i spejderhytter, som vi lejer.

Vi prøver så vidt det er muligt at adskille søskende og venner der kender hinanden. Vi tilstræber at deltagerne så vidt som muligt er ligestillede ved ikke at kende hinanden i forvejen, når de møder de andre deltagere. Det samme gælder tvillinger, men familier med tvillinger kan naturligvis godt få deres børn konfirmeret ved den samme ceremoni.

Oplevelsen af at blive “rystet sammen” til et fællesskab og at danne nye venskaber hører med til vores konfirmationsforberedelse. Så man skal ikke forvente at man kommer på samme hold som éns venner eller søskende – da det er noget vi faktisk prøver at undgå.

Selvom der kun er 20 unge på hvert hold, er der på de fleste kurser 2 hold sammen i én stor spejderhytte, og de fleste sover i sovesale. Der er altså 40 unge sammen nogle gange, fx i spisesituationerne. Hvis dit barn er udfordret ved at være sammen med så mange mennesker, er det vigtigt at I hjemme drøfter det og giver den unge bedst mulige handlemuligheder. Det er en forudsætning for deltagelse i humanistisk konfirmation, at man kan håndtere denne sociale ramme.

At kunne håndtere den sociale situation betyder både at den indadvendte person har mod på at tage afsted og være så åben som muligt, men især også at de udadvendte og mere støjende typer tager afsted med en indstilling om at give plads til de andre. Weekenden skal være en inkluderende fornøjelse for alle, og dette er svært at opnå, hvis de unge ikke kommer med en positiv, nysgerrig og pladsgivende indstilling. Denne nysgerrige indstilling forventes det desuden også at man tager med sig ind til de faglige elementer i weekenderne. Vi har før oplevet konfirmander, der ikke selv har taget stilling til det at vælge en humanistisk konfirmation, men er blevet sendt lettere uvidende afsted af deres forældre, formentlig i den bedste intention. Dette er dog ikke så hensigtsmæssigt, så vi forventer, at forældre og konfirmand diskuterer det at vælge en humanistisk konfirmation, og de konkrete rammer og forventninger dette indbefatter, inden valget træffes.

Disse overordnede tanker fører til følgende regler som vi sætter for weekenderne:

Social adfærd og omgangstone: Humanistisk Samfund bygger på værdier som frihed under ansvar,

gensidig respekt og dialog. Vi forventer, at man som kursist behandler de andre unge og de frivillige voksne ordentligt og respektfuldt, taler pænt og overholder de regler og retningslinjer, der opstilles for weekenden. Vi forventer, at man som kursist deltager aktivt, konstruktivt og selvstændigt i undervisningen, og at man bidrager til, at der er en god positiv atmosfære i både undervisningssessionerne og i fritiden. Mobning, chikane og ondskabsfuldheder tolereres ikke.

Telefoner mv.: Mobiltelefoner, tablets og andre værdigenstande kan medbringes på eget ansvar. Telefoner må ikke benyttes under alle måltider samt i undervisningstiden (med mindre telefonen indgår som en aktiv del af undervisningen). Vi opfordrer desuden til, at man i det hele taget ikke bruger sin telefon mere end højst nødvendigt.

Rusmidler mv.: Det er ikke tilladt at medbringe alkoholiske drikke, rusmidler eller våben, herunder lommeknive.

Nattero: På weekenderne vil der blive givet et tidspunkt hvorfra der skal være nattero. Dette skal respekteres, så alle kan få deres søvn. Drenge og piger sover adskilt.

Praktiske opgaver: Konfirmanderne forventes at hjælpe til med små praktiske opgaver, såsom borddækning, afrydning og lettere opvask.

Hjemsendelse: Vi gør opmærksom på, at brud på reglerne kan medføre hjemsendelse, og at konfirmandens forældre i så fald vil blive kontaktet og bedt om at hente pågældende. I det særlige tilfælde, hvor konfirmanden har udvist voldelig eller anden grænseoverskridende adfærd, så kan pågældende også blive forment adgang til den afsluttende ceremoni.