Tilmelding til konfirmation 2023 åbner den 3. maj 2022 klokken 10.00 for medlemmer og den 17. maj klokken 10.00 for ikke-medlemmer. Sidst i april 2022 vil medlemmer af foreningen modtage et nyhedsbrev med en oversigt over de nye hold og med et link til tilmeldingen. Nedenfor kan du klikke videre og læse om de forskellige konfirmationshold og finde specifikke informationer og tilmelding. Hvis holdene afholder infomøder, kan du også læse om dette på deres undersider.

Et hold består typisk af 20 konfirmander. Holdtyperne er Weekend*, Weekend og Aften. ”Weekend*” er hytteture med overnatning. ”Weekend” er dagsundervisning i weekender. ”Aften” er aftenundervisning på hverdage.

Mødetider for de forskellige hold er ikke nødvendigvis på plads endnu, men de vil blive kommunikeret til de tilmeldte, så snart de ligger fast.

Prisen for et konfirmationshold varierer imellem holdtyperne. Grundprisen er 4500 kr. for medlemmer og 5000 kr. for ikke-medlemmer. Weekend*-hold (dvs. hold med overnatning) koster yderligere 1000 kr – dvs. 5500 kr. for medlemmer og 6000 kr. for ikke-medlemmer.

Underviserne forbereder deres forløb i efteråret og sender et informationsbrev ud i løbet af januar 2022. Husk at tjekke dit spamfilter, da vores mails nogle gange ender dér. Hvis du ikke har hørt noget ved udgangen af januar, så kontakt sekretariatet på kontakt@humanistisksamfund.dk.

Frivillige er en vigtig del af vores humanistiske konfirmationer og vi kan altid bruge ekstra hænder. Har du lyst til at være frivillig på vores konfirmationsforløb, så kan du læse nærmere her.

Konfirmationshold

Adresser for undervisning og ceremoni for de forskellige hold vil kunne ses på holdenes individuelle sider. Vi har endnu ikke fastlagt alle datoerne for undervisning og ceremonier, men vil løbende angive de manglende datoer.

Find holdenes sider, ved at trykke på holdet i nedenstående tabel.

Oversigt over hold og datoer

ByHoldnavnHoldtypeUndervisningsdatoerCeremoni
KøbenhavnAWeekend*26.2-27.2 & 25.3-27.327.5
KøbenhavnBWeekend*26.2-27.2 & 25.3-27.327.5
KøbenhavnCWeekend*5.3-6.3 & 1.4-3.427.5
KøbenhavnDWeekend*5.3-6.3 & 1.4-3.427.5
KøbenhavnEWeekend*12.3-13.3 & 8.4- 10.428.5
KøbenhavnFWeekend*12.3-13.3 & 8.4-10.428.5
KøbenhavnGWeekend*19.3-20.3 & 22.4-24.428.5
KøbenhavnHWeekend*19.3-20.3 & 22.4-24.428.5
KøbenhavnIWeekend*26.2-27.2 & 18.3-20.314.5
KøbenhavnJWeekend*26.2-27.2 & 18.3-20.314.5
KøbenhavnX1Aften – Tirsdag1.3, 8.3, 15.3, 22.3, 29.3 & 5.421.5
KøbenhavnX2Aften – Tirsdag1.3, 8.3, 15.3, 22.3, 29.3 & 5.421.5
KøbenhavnY1Aften – Onsdag2.3, 9.3, 16.3, 23.3, 30.3 & 6.421.5
KøbenhavnY2Aften – Onsdag2.3, 9.3, 16.3, 23.3, 30.3 & 6.421.5
KøbenhavnZ1Aften – Torsdag3.3, 10.3, 17.3, 24.3, 31.3 & 7.414.5
KøbenhavnZ2Aften – Torsdag3.3, 10.3, 17.3, 24.3, 31.3 & 7.414.5
RoskildeRosWeekend*5.2-6.2 & 8.4-10.4 samt 29.4 i aftentimerne7.5
RoskildeKildeWeekend*5.2-6.2 & 8.4-10.4 samt 29.4 i aftentimerne7.5
RingstedAlphaWeekend*5.3-6.3 & 1.4-3.4 21.5
RingstedOmegaWeekend*5.3-6.3 & 1.4-3.4 21.5
Fyn/Sønderjylland1Weekend*11.3-13.3 & 22.4-24.4 14.5
Aarhus1Weekend 26.2-27.2 & 26.3-27.330.4
Aarhus2Weekend 26.2-27.2 & 26.3-27.330.4
Aarhus3Weekend5.3-6.3 & 2.4-3.47.5
Aarhus4Weekend5.3-6.3 & 2.4-3.47.5
Nordjylland – AalborgAaWeekend*5.3-6.3 & 1.4-3.47.5 
Nordjylland – HjørringHjWeekend*5.3-6.3 & 1.4-3.4 28.5

Venteliste

Er der ikke plads på det konfirmationshold, du gerne vil tilknyttes , kan du skrive dig op på vores venteliste. Du finder ventelisten her.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til os, hvis I ønsker en opdatering på, hvor I står på ventelisten.

Tilmeldingsbetingelser

Fortrydelsesret: Af hensyn til dem der måtte stå på venteliste, er den seneste formelle dato for fortrydelse 1. august 2021. Hvis I har tilmeldt jer efter denne dato, er der i udgangspunktet ingen fortrydelsesret. Hvis I gerne vil fortryde jeres tilmelding efter fortrydelsesrettens ophør, så kontakt os, og så ser vi om vi kan finde en løsning.

Framelding medfører et administrationsgebyr på 500 kr., uanset hvornår frameldingen sker.

Force majeure: Humanistisk Samfund er ansvarsfri, når dennes korrekte opfyldelse af aftalen, herunder de enkelte dele af konfirmationsforløbet, er umulig som følge af force majeure.

Force majeure foreligger, når opfyldelse er umulig pga. ekstraordinære omstændinger, som ikke kan afbødes eller forudses, såsom krig, naturkatastrofer, brand, strejker, lockouts eller epidemier.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis Humanistisk Samfund uden unødig forsinkelse har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part.