At være humanistisk samtalepartner er en mulighed for at hjælpe andre mennesker, der har brug for nogen at tale med.

 

Humanistisk Samfund har uddannet de første samtalepartnere i 2018. Næste hold forventes uddannet i løbet af 2020, men datoerne er endnu ikke fastlagt. Uddannelsen starter med, at man skal gennemføre det grundmodul, som er  fælles for alle, der skal være ceremonileder, celebrant eller samtalepartner i Humanistisk Samfund. Grundmodulet varer en dag.

Efter at have gennemført grundmodulet skal man søge om at blive optaget på uddannelsen til humanistisk samtalepartner. Det sker ved at udfylde et skema. Ud fra ansøgningen og en samtale vurderer vi, om personen kan blive en god samtalepartner. Du kan læse mere om kravene til en samtalepartner nedenfor.

Uddannelsen varer 2 gange 2 dage. Uddannelsen veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. Undervisningen er baseret på dialog, hvor alle forventes at deltage aktivt. Der vil være et mindre omfang af forberedelse inden hver undervisning.

Uddannelsen slutter med en prøve, hvorefter man bliver certificeret som humanistisk samtalepartner.

Du kan læse mere om grundmodulet og tilmelde dig her https://www.humanistisksamfund.dk/intern-uddannelse-i-hs/. Samme sted finder du tidspunkt og ansøgningsskema til næste  uddannelsesforløb, så snart datoer er på plads.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til Ole Wolf på ow@hs.dk eller ringe på 28 51 29 59.

 

Krav til samtalepartner

 

For at kunne blive humanistisk samtalepartner forventes det, at du 

 • deltager i uddannelsen som humanistisk samtalepartner, herunder har forståelse for, hvad humanistisk eksistentiel omsorg er
 • udviser evner for at gennemføre den særlige type samtaler, som humanistiske samtaler er
 • deltager i opfølgende undervisning/uddannelse 1 – 2 gange om året
 • deltager i møder med andre samtalepartnere 3 – 6 gange om året
 • har den nødvendige tid til at fungere som samtalepartner f.eks. på hospitaler mindst to gange månedligt
 • har lyst til at deltage aktivt i udviklingen af Humanistisk Eksistentiel Omsorg

Følgende personlige kvalifikationer vurderes ved optag og certificering

 • empatisk og lydhør overfor andres følelser og behov
 • udviser respekt og betingelsesløs positiv omsorg
 • kan etablere tillid og fortrolighed
 • kan håndtere professionel tavshedspligt
 • kan opføre sig etisk korrekt og bevare fokus på samtalepartneren

Endvidere vurderes det, om man i et samarbejde med andre

 • er en pålidelig samarbejdspartner
 • kan støtte og hjælpe kollegaer og indgå i netværk
 • kan lære fra andre, modtage kritik og reflektere over egne handlinger
 • er opmærksom på sit eget velbefindende og søger hjælp hvis det er nødvendigt
 • er opmærksom på kulturen på de institutioner, hvor den humanistiske samtalepartner møder de personer, de har samtaler med