At være humanistisk samtalepartner er en mulighed for at hjælpe andre mennesker, der har brug for nogen at tale med.

Humanistisk Samfund har uddannet de første samtalepartnere i foråret 2018. Vi forventer at uddanne et nyt hold i slutningen af 2019.

Uddannelsen tager 4 – 5 dage. Uddannelsen slutter med en prøve, hvorefter man bliver certificeret som humanistisk samtalepartner.

Når næste uddannelse går i gang, vil der blive afholdt informationsmøder, og man vil skulle ansøge om optagelse via et særligt ansøgningsskema. Hvis du gerne vil informeres, når uddannelsen går i gang, kan du sende en mail til Ole Wolf på ow@hs.dk. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til Ole Wolf eller ringe på 28 51 29 59.

Krav til samtalepartnerne

For at kunne blive Humanistisk samtalepartner forventes det, at

 • man deltager i uddannelsen som humanistisk samtalepartner, herunder har forståelse af hvad humanistisk eksistentiel omsorg er
 • udviser evner for at gennemføre den særlige type samtaler, som humanistiske samtaler er
 • deltager i opfølgende undervisning/uddannelse 1 – 2 gange om året
 • deltager i møder med andre samtalepartnere 3 – 6 gange om året.
 • har den nødvendige tid til at fungere som samtalepartner f.eks. på hospitaler mindst to gange månedligt
 • har lyst til at deltage aktivt i udviklingen af Humanistisk Eksistentiel Omsorg.

Følgende personlige kvalifikationer vurderes ved optag og certificering:

 • empatisk og lydhør overfor andres følelser og behov
 • udviser respekt og betingelsesløs positiv omsorg
 • kan etablere tillid og fortrolighed
 • kan håndtere professionel tavshedspligt
 • kan opføre sig etisk korrekt og bevare fokus på samtalepartneren.

Endvidere vurderes det, om man i et samarbejde med andre

 • er en pålidelig samarbejdspartner
 • kan støtte og hjælpe kollegaer og indgå i netværk
 • kan lære fra andre, modtage kritik og reflektere over egne handlinger
 • er opmærksom på sit eget velbefindende og søger hjælp hvis det er nødvendigt
 • er opmærksom på kulturen på de institutioner, hvor den humanistiske samtalepartner møder de personer, de har samtaler med.