Din støtte gør en forskel

Humanistisk Samfunds medlemstal er steget med over 60 % de sidste 2 år. Men vi har brug for, at flere støtter vores arbejde. Vi har især to store opgaver:

Ceremonier ved livets store overgange

Vi tilbyder ceremonier ved fødsel, overgangen til ungdomsårene, ægteskab og død. Vi oplever, vores ceremonier gør gavn. F.eks. når vi hjælper sørgende efterladte, eller når vi giver unge et alternativ til kammeraternes konfirmation.

Adskillelse af kirke og stat

Statens nuværende støtte til den evangelisk-lutherske kirke bør ophøre. Det er uholdbart, at staten stempler et bestemt livssyn som finere end andre.

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal se på kirkens fremtidige styrelse og skabe debat om emnet. Vi vil påvirke den debat. Vi vil forhindre, at det kun bliver en diskussion for politikere og præster, der munder ud i små justeringer af det eksisterende.

For første gang i et halvt århundrede er forholdet mellem kirke og stat på den politiske dagsorden. Den chance må vi ikke forpasse.

Frivilligt arbejde

Vores forening drives af frivilligt arbejde både i lokalafdelingerne og på landsplan. Der er mange måder at yde en indsats på. Du kan også hjælpe. Læs mere.

En oplagt måde at deltage i vores arbejde på er gennem vores lokalafdelinger, som du kan læse mere om her.

Hvad går kontingentet til?

Vi skal betale for basale funktioner som bogføring og administration af hjemmesiden. Derudover har vi brug for midler til at synliggøre vores arbejde, f.eks. til at synliggøre vores ceremonier gennem foldere og små film, der kan deles via de sociale medier.

Følg med

Medlemmer kan følge med i vores arbejde gennem medlemsbladet, der udkommer hver anden måned. I bladet er der blandt andet en kalender, der fortæller om kommende møder. Derudover annonceres lokale møder ved mail direkte til medlemmerne og på lokalafdelingens side her på hjemmesiden.