Ceremonilederne er uddannede til at forestå humanistiske begravelser. De har gennemgået en intern uddannelse hos Humanistisk Samfund og certificeres for to år ad gangen. Ceremonilederne deltager i løbende undervisning og erfaringsudveksling i begravelsesgruppen, og der er lige nu (2018) uddannet 11 ceremoniledere.

Alle ceremonilederne arbejder frivilligt og må ikke have bedemandsvirksomhed ved siden af, for at undgå interessekonflikter.

Ceremonilederne får dækket deres transportudgifter og får et mindre honorar for hver begravelse de forestår. Den enkelte ceremonileder har en sparringspartner og backup ved enhver begravelse, der også læser talen igennem og sikrer dens kvalitet.

null

Ole Morten Nygård

Ceremonileder og gruppeleder
null

Erik Bartram Jensen

Koordinator
null

Nina Faartoft

Ceremonileder
null

Karin Rybjer

Ceremonileder
null

Gunnar Nordestgaard

Ceremonileder
null

Astrid Guldberg Ploug

Ceremonileder
null

Lone Verner Nielsen

Ceremonileder
null

Jochen Hell

Ceremonileder
null

Liselotte Hausgaard

Ceremonileder
null

Kelvin Nielsen

Ceremonileder
null

Ole Wolf

Ceremonileder
null

Lone Haudrum

Ceremonileder

Alle ceremoniledere mødes tre gange om året for at sikre kontinuitet og tage nye beslutninger. På disse møder er der bl.a. diskussion af nye emner, erfaringsudveksling over de afholdte bisættelser og begravelser samt videreuddannelse. I 2019 mødes gruppen på disse datoer:

• Lørdag 23, februar, Fredericia

• Lørdag 23. maj, Vanløse

• Lørdag 28. september, Odense