Af Erik Bartram Jensen

Forhistorien
Den 2. marts 2004 var vi en lille gruppe personer i Viborg, der stiftede foreningen Humanistisk Selskab. Formålet var at udbrede kendskabet til humanismen og skabe et lokalt sted, hvor eksistentielle problemstillinger kunne debatteres.

Vi afholdte en række møder med foredrag og paneldebatter i de næste par år og fik bekræftet, at der var behov for vores aktiviteter i lokalsamfundet.

Da vi blev opmærksomme på, at der i Norge eksisterede en forening for humanister, Human-etisk Forbund (HEF), kontaktede vi dem, og fik arrangeret, at de sendte en foredragsholder, der kunne fortælle om foreningen og dens aktiviteter. De sendte foreningens ceremonichef, Yngvild Kvaale, som har danske rødder, og vi blev begejstret over at høre hvad HEF havde udrettet i Norge.

Ceremonierne blev afgørende
Navnlig deres udvikling af ceremonier havde vores store interesse, og jeg fik mulighed for at komme til Oslo og overvære en humanistisk bisættelse. Dette overbeviste mig om, at vi i Danmark også skulle kunne tilbyde ikke-religiøse ceremonier, og jeg begyndte via mit medlemskab af Humanistisk Debat og Ateistisk Selskab at undersøge interessen for ideen og finde meningsfæller.

Foreningen Humanistisk Debat havde god kontakt til HEF og deltog i deres landsmøder, så det måtte kunne forventes at møde interesse der, og i Ateistisk Selskab fik jeg kontakt med et par andre medlemmer, som havde givet udtryk for interesse i ceremonier. På den førstkommende generalforsamling i Ateistisk Selskab stillede vi tre medlemmer forslag om, at foreningen skulle arbejde for at indføre ikke-religiøse ceremonier i Danmark, og vi blev mødt med en voldsom modstand af fundamentalistiske ateister, der nærmest anklagede os for at ville indføre en ny religiøs praksis. Vi tre forsøgte herefter at få et møde med ledende medlemmer af Humanistisk Debat, og dette fandt sted den 29. februar 2008 på Frederiksberg. For at fremme processen havde jeg fået Yngvild fra HEF til at deltage, men desværre nåede vi ikke frem til enighed om projektet.

Repræsentanterne fra Humanistisk Debat mente ikke, der var behov for, at en forening tilbød at arrangere ceremonier, fordi folk selv kunne klare opgaven. Repræsentanten fra Ateistisk Selskab tilsluttede sig dette synspunkt, så dermed var forsøget på, med HEFs hjælp, at samle ikke-religiøse foreninger i Danmark for at kunne tilbyde ceremonier mislykket.

Stiftelsen
Vi var således blev klar over, at skulle vi kunne give danskerne samme tilbud, som HEF gav nordmændene, måtte vi stifte en ny forening i Danmark. Og vi indkaldte så interesserede til stiftende generalforsamling i København den 29. august 2008, hvor også Yngvild deltog og fortalte om HEFs arbejde i Norge.

Hermed blev Humanistisk Samfund dannet og arbejdet med at udvikle ikke-religiøse ceremonier i Danmark så småt sat i gang. Jeg deltog i foreningens hovedbestyrelse i de første år og arbejdede især med at udforme et koncept for humanistiske begravelser og uddanne ceremoniledere til disse ceremonier.

Sådan startede vores forening!

Kronologisk oversigt over foreningens virke

2008: Humanistisk Samfund stiftes med inspiration fra den norske forening Human-Etisk Forbund.

2009: De første seks humanistiske begravelser i Danmark.

2010: Første humanistiske konfirmation afholdes for de første 11 konfirmander. De begyndte med to kursesweekender på Midtsjælland, og ceremonien blev dette år afholdt i Prøvehallen i Valby .
• De første fem humanistiske bryllupper celebreres i Danmark.
• De første to humanistiske navngivningsfester afholdes.
• Lokalafdelingen i Aalborg stiftes i november.

2011:
De første vejledende samtaler holdes for folk, der ønsker hjælp til at planlægge deres begravelse.
• Hovedbestyrelsen vedtager sit første arbejdsprogram, der gælder for fire år.

2012:
Humanistisk Samfund deltager på Folkemødet på Bornholm med egen stand og egne debatter. Siden har foreningen været med hvert år.

Traveler DC 140

2013: Der gennemføres for første gang en humanistisk konfirmation i Jylland med 8 unge ved en ceremoni i det tidligere ‘Helsingør Teater’ i Den Gamle By i Aarhus – herefter kaldet Konfirmation Vest.
• Der oprettes en café, Kafé Mensch, med ugentlig åbning i Skindergade i København. Den stopper igen i
sommeren 2014.

2014: Der oprettes for første gang to hold humanistiske konfirmander på Sjælland, nu kaldet Konfirmation Øst. Deres kurser foregår adskilt, men deres ceremoni er fælles i Den Sorte Diamant i København.

• Der oprettes en skolegruppe med fokus på at udvikle en egen politik, mål og materialer for fagetKristendomskundskab i folkeskolen, samt fortsætte debattere for at få konfirmationsforberedelse ud af skoletiden på alle skoler.

Billede af gensynstræf for de unge humanistiske konfirmander i øst, 2014.