En humanistisk begravelse er en ceremoni, hvor den afdøde sættes i centrum, og hvor det levede liv hyldes. Alle, der ønsker det, kan få en humanistisk begravelse.

Pris og praktisk

Hvis du vil bestille en ceremoni, en vejledende samtale eller rådføre dig om en humanistisk begravelse, kan du kontakte vores koordinator på 44 40 49 49. Koordinatoren vil så finde en ceremonileder i dit område, der kan påtage sig opgaven. Hvis du ikke kommer igennem, så læg en besked, og du bliver kontaktet inden for kort tid.

Som pårørende, der skal stå for begravelsen, kontakter du Humanistisk Samfunds koordinator vedrørende begravelser. Derefter bliver du ringet op af en ceremonileder, og I aftaler nærmere omkring tid og sted for ceremonien og for en samtale af et par timers varighed. Der må gerne deltage flere pårørende ved samtalen, hvor I fortæller ceremonilederen om den afdøde. I løbet af samtalen aftaler I detaljerne for, hvordan ceremonien skal forløbe.

Hvis det er praktisk muligt, må du gerne kontakte os inden det præcise tidspunkt for begravelsen er fastlagt, da alle ceremoniledere er frivillige og de fleste i arbejde.

Pris

En humanistisk begravelse koster:

  • 3.000 kr. for medlemmer af Humanistisk Samfund
  • 3.500 kr. for alle andre

Beløbene dækker uddannelse, koordination, transportomkostninger og honorar til ceremonilederen. Priserne er de samme uanset hvor i landet ceremonien skal finde sted.

Lokaler

De pårørende sørger selv for lokale (klik her for forslag til lokaler), trykning af program og eventuelle musikalske indslag, men ceremonilederen vil naturligvis bistå med forslag og gode råd. Læs desuden her om eksempler på, hvordan en humanistisk begravelse kan foregå.

Ceremoniens indhold

En humanistisk begravelse er en begravelse uden religiøse indslag såsom salmer og bønner, og den gennemføres af en uddannet ceremonileder fra Humanistisk Samfund. En humanistisk begravelse er en værdig, smuk og højtidelig begravelse, som hviler på et humanistisk værdigrundlag: Hvert enkelt menneskes liv anses for at have sin helt særlige værdi, som er skabt af personens måde at bruge sit liv på – i samspil med andre.

Ceremonien skal afspejle den afdødes liv, tanker og holdninger. Det kan gøres på mange måder, både via talte ord, musikalske indslag, digte og sange, som den afdøde holdt af. De nærmeste efterladte og ceremonilederen samarbejder om at planlægge ceremonien, der både kan indeholde begravelsestale, som ceremonilederen holder og mindeord eller andre indslag fra de pårørende.

Ceremonilederne i Humanistisk Samfund har gennem deres uddannelse lært, hvordan man kan tilrettelægge en ceremoni som et smukt, værdigt og afrundet forløb. Samtidig kan ceremonilederen bistå med forslag til hvilke musikstykker, sange og digte, der kan være velegnede. Ceremonilederne certificeres for to år ad gangen. Klik her for at se ceremonilederne.

Begravelsestalen er et centralt element i ceremonien. Ceremonilederen skriver en tale ud fra en samtale med de nærmeste efterladte. Talen sendes til godkendelse hos de efterladtes kontaktperson inden begravelsen. En begravelse kan være enten en ceremoni, der afsluttes med jordfæstelse (”begravelse”), eller en ceremoni omkring kisten, hvor den afdøde efterfølgende skal kremeres (”bisættelse”). Det kan også være en mindehøjtidelighed, efter at afdøde er blevet begravet eller brændt. Se videoen herunder om Peter Nielsens afsked med sin kone “En værdig afsked”. Læs også her om hvordan en humanistisk begravelse kan foregå.

Sange og musik

Sange og musik er velegnet til at sætte stemningen, også ved en begravelse. Både når man ankommer, undervejs i ceremonien og ved afslutningen. Musik stemmer sindet anderledes end det talte ord, og musikken kan forstås af både børn og voksne.

Mange ønsker at synge sammen under ceremonien for at fremhæve fællesskabsfølelsen. Det kan enten være nogle sange, som afdøde holdt meget af, eller nogle som de pårørende forbinder med dette menneske. Vores erfaring er, at de tilstedeværende har svært ved at synge højt nok. Både fordi de er kede af det, og fordi de måske ikke synger så højt, som de tror. Derfor anbefaler vi, at familien har en forsanger med ved ceremonien. Det kan være en fra familien, fra omgangskredsen eller professionelle sangere. Den lokale bedemand kender normalt til lokale forsangere.

Nogle vil gerne have musikere med, andre bruger indspillet musik. De pårørende skal altid tjekke, hvilke afspilningsmuligheder der er i lokalet, eller sørge for at bedemanden gør det.

Talen over den afdøde

Ved samtalen med ceremonilederen taler I med ceremonilederen om den afdødes liv og levned. Derefter skriver ceremonilederen en tale om afdøde. I får som pårørende talen til godkendelse inden begravelsen. Der vil altid være endnu en ceremonileder tilknyttet i processen, så I som pårørende er sikret, at der er én, der kan træde til, hvis behovet opstår.

Samarbejde med bedemænd

Humanistisk Samfund udfører ikke selv bedemandsarbejde, men ceremonilederen arbejder sammen med den bedemand, som de pårørende har valgt. Vi har også begravelser og bisættelser, hvor familien står for det meste af det traditionelle bedemandsarbejde. Som forening anbefaler vi ingen konkrete bedemænd. Men ceremonilederen må godt anbefale en bedemand ved samtalen med familien, hvis hun eller han har gode erfaringer med et bedemandsfirma eller en person i det aktuelle område.

Humanistisk Samfund tilbyder desuden vejledende samtaler om din egen begravelse.

Program

Et trykt program for en bisættelse eller en begravelse giver alle deltagere tryghed. De ved hvad der skal ske, og hvad der forventes af dem. Mange pårørende laver derfor selv et program med en oversigt over ceremoniens forløb, musik, sange og digte.

Det er en god ide at skrive i programmet, hvem der holder talen, så deltagerne ved at de er til en humanistisk begravelse.

I programmet kan også indsættes eventuelle sangtekster til fællessang.

Her kan der skrives, om der er gravkaffe bagefter, hvor det foregår, og om alle eller kun den nærmeste familie er inviteret med.

De efterladte står selv for at fremstille programmet til begravelsen, efter at det er aftalt med ceremonilederen.

Vejledende samtale

Vi tilbyder vejledende samtaler omkring egen begravelse for både medlemmer og andre. Se mere om dette her.

Forslag til opbygning et program

Her er to forslag lavet i programmet Word, til hvordan man kan lave et program for ceremonien. Begge er fiktive programforslag. Word-versionerne kan man downloade på sin egen enhed, skifte billeder og tekst ud og så lave sit eget program. I PDF-versionerne kan man se hvordan de ser ud.

Program for en humanistisk ceremoni – 1 WORD
Program for en humanistisk ceremoni – 1 PDF

Programforslag 2 i Word, et program på 8 sider i foldet A4, se her.

Program for en humanistisk ceremoni – 2 WORD

Program for en humanistisk ceremoni – 2 PDF

Urnenedsættelse – et forslag til hvad man som pårørende kan gøre

Efter en bisættelse bliver den afdødes krop brændt. Asken udleveres af bedemanden eller man kan hente den selv på krematoriet.

Vil du læse nogle forslag til hvordan man kan lave en smuk ceremoni selv, når urnen skal nedsættes i jorden, så læs videre her.