Der er masser af muligheder, hvis du gerne vil være aktiv i Humanistisk Samfund. Enhver indsats – stor som lille – har betydning. Se mulighederne herunder.

Politisk aktiv

Vi søger frivillige, der brænder for vores politiske mærkesager og som gerne vil skrive læserbreve, fx om adskillelse af stat og kirke, eller Kristendomsundervisningen i folkeskolen.

Kontaktmail til Ole Wolf

Lokal aktiv

Vi søger frivillige rundt om i Danmark til vores lokalforeninger. Du kan hjælpe med til at planlægge og afholde arrangementer, engagere andre lokale og tage del i det sociale liv i foreningen.

Kontakt

Ceremoniaktiv

Vi søger personer, der ønsker at blive en aktiv del af vores humanistiske ceremonier. Som del af dette kan du komme til at arbejde med enten navngivning, bryllup eller begravelse. Vi søger også undervisere og praktisk hjælp til den humanistiske konfirmation.

Kontakt