Der er masser af muligheder, hvis du gerne vil være aktiv i Humanistisk Samfund. Enhver indsats – stor som lille – har betydning. Se mulighederne herunder.

Aktiv i politikgruppen

Vi søger frivillige, der brænder for vores politiske mærkesager og som gerne vil skrive læserbreve, fx om adskillelse af stat og kirke, eller Kristendomsundervisningen i folkeskolen. 

Politikgruppen (landspolitisk)

 • Afholdelse af åbningsceremoni til Folketingets åbning
 • Deltagelse i Folkemødet
 • Afholdelse af og deltagelse i konferencer
 • Deltagelse i den offentlige debat i forskellige medier
 • Samarbejde med politikere i Folketinget, regioner og kommuner
 • Samarbejde med andre organisationer
 • Samarbejde med forskere
 • Danne netværk
 • Køre kampagner

Kontaktmail til Thorkild Svendsen

Aktiv i lokalforening

Vi søger frivillige rundt om i Danmark til vores lokalforeninger. Du kan hjælpe med til at planlægge og afholde arrangementer, engagere andre lokale og tage del i det sociale liv i foreningen. I øjeblikket eksisterer der en lokalforening i Aarhus, men vores aktive har altid muligheden for at opstarte nye lokalforeninger i deres nærområder. 

Lokalafdelingernes hovedopgaver er

 • at informere om humanistiske ceremonier f.eks. ved at holde offentlige informationsmøder.
 • at arbejde lokalt for adskillelse af kirke og stat f.eks. ved at arbejde for, at konfirmationsforberedelse ikke skal foregå i skoletiden.
 • at arrangere diskussioner om etiske spørgsmål.

Lokalafdelingerne holder typisk møde 6 – 10 gange om året. Det kan være foredrag eller debatmøder. Det kan også være bestyrelsesmøder, der er åbne for alle medlemmer. Møderne annonceres i medlemsbladet, ved mail direkte til de lokale medlemmer og på lokalafdelingens side her på hjemmesiden.

Kontakt

Er du interesseret i at opstarte en ny lokalforening, så skriv til kontakt@hs.dk

Aktiv som ceremonileder

Vi søger personer, der ønsker at blive en aktiv del af vores humanistiske ceremonier. Som del af dette kan du komme til at arbejde med enten navngivning, bryllup eller begravelse. Vi søger også undervisere og praktisk hjælp til den humanistiske konfirmation.

Kontakt