Det er vigtigt at højtideligholde de store overgange i livet, fødsel, pubertet, bryllup og død. Det er også vigtigt for personer, der ikke tror på en gud. Humanistisk Samfund forestår derfor navnefester, humanistiske konfirmationer, bryllupper og begravelser.

Ceremonierne giver mulighed for at være sammen i fællesskab om livets mest betydningsfulde forandringer. Humanistisk Samfund lægger vægt på, at vores ceremonier skal være smukke og højtidelige.

Ceremonierne er baseret på et humanistisk livssyn. Det betyder, at vi sætter mennesket i centrum og ikke refererer til en gud eller almægtig kraft. Det er op til mennesket at give livet værdi, ved at udfolde sig og ved at indgå i positive fællesskaber. Vores ceremonier sætter derfor de personer i centrum, som en given højtidelighed afholdes for.