En navnefest er en smuk, værdig og højtidelig ceremoni. Navnefesten bliver afholdt et sted, som I synes er passende, for eksempel i haven, en park, i jeres hjem eller i et andet smukt rum. Sammen med jer forbereder celebranten en ceremoni, som passer til jeres barn og familie. Celebranten holder en personlig tale til familien og barnet, og der kan synges sange, læses digte eller spilles musik efter jeres valg.

Pris og Praktisk

En navngivningsceremoni koster 4.400 kr. Er der tale om et kombineret bryllup og navnefest, koster det kr. 6.600. Prisen inkluderer ceremonien, celebrantens transport, et møde med celebranten ca. 3 måneder før ceremonien og en generalprøve et par dage før. Det er en forudsætning, at mindst én af forældrene er medlem af Humanistisk Samfund.

I kan bestille eller høre mere om humanistisk navnefest ved at kontakte bryllup@humanistisksamfund.dk

Du kan se alle vores navngivningscelebranter her.

Du kan finde vores folder om humanistisk navngivning her.