Takket være en stor frivillig indsats fra mange, sker der meget i Humanistisk Samfund. Der bliver løbende uddannet nye ceremoniledere, vi deltager i den offentlige debat om forholdet mellem kirke og stat og der bliver arrangeret debatmøder om etiske spørgsmål, bl.a. på Folkemødet.

Men nogle af aktiviteterne koster penge. Det koster penge at fremstille foldere og små film om vores ceremonier. Der skal også bruges penge til det lille sekretariats drift, ligesom der er udgifter til rejseaktiviteter ved politiske møder.

Vi har derfor brug for økonomisk støtte. Det er nemt at give et bidrag, du skal bare klikke “Fortsæt” i boksen nedenfor. Du vælger selv, hvor stort et beløb, du vil give. Vi vil blive glade for ethvert beløb. For vores lille forening gør selv små beløb en forskel.

Bidrag kan trækkes fra i skat. Ifølge reglerne er bidraget kun fradragsberettiget, hvis Humanistisk Samfund indberetter det til Skat med angivelse af dit cpr-nummer. Hvis du ikke tidligere har oplyst dit cpr-nummer til os, får du mulighed for at gøre det i forbindelse med, at du betaler med dankortet. Du kan dog højst trække 16.600 kr. fra om året i bidrag til almennyttige og velgørende foreninger.

Hvis du vil støtte os, men ikke vil betale med dankort, vil undgå at oplyse dit cpr-nummer, vil betænke os i et testamente eller er en virksomhed, så klik her for yderligere information.