I denne menu har vi forsøgt at samle al den info, som er særligt relevant for de aktive medlemmer.

Frivilligpolitik

Honorarpolitik

Kommunikationspolitik

Klagevejledning

Persondata

Rejserefusionsskema

Vejledninger til ForeningLet, Slack og webmail

Foreningens designmanual