I flere statslige papirer henvises der til Danmarks kulturkristne arv. Siden 2011 har DR haft en særlig forpligtigelse til at formidle “den kulturkristne arv”. I regeringsgrundlaget står der, at “Danmark er et kristent land.”

Faktuelt forkert

Humanistisk Samfund tager afstand fra dette. Det er en opfattelse, der ikke har hold i den historiske virkelighed.

Ved at gøre den kulturkristne arv til noget særligt ignorer man, at en lang række andre historiske faktorer fortjener mindst lige så stor opmærksomhed. Oplysningstidens fokusering på naturvidenskab og rationalitet er et indlysende eksempel. Ligesom industrialiseringens betydning for de store forandringer, der skete fra 1880 til 1970. Eller arbejderklassens betydning for opbygningen af vores velfærdssamfund.

I stedet gør man den kristne kulturarv til en entydig størrelse og en entydig positiv størrelse. Man negligerer, at den kristne kulturarv består af meget forskelligt, fra social velgørenhed til modstand mod kvindelige præster og homoseksuelle.

En ny ide

Rent faktisk er teserne om kristendommens omfattende betydning først blevet populære efter, at Rodney Stark i 2005 udgav en bog med titlen “The Victory of Reason. How Christianity led to Freedom, Capitalism, and Western Success”.

Bogen har haft enorm betydning til trods for, at den baserer sig på en grundlæggende absurd tankegang, nemlig at der i det nye testamente er en række frø, der så at sige ligger i dvale i 1500 år for så pludselig at bryde frem i det 16. – 18. århundrede.

Et våben der kan misbruges

At bestemmelsen i DR’s Public Service-kontrakt langt fra er ligegyldig, så man i foråret 2012, da DR P3 i en uge fejrede ramadanen. Til sammenligning sender DR årligt over 100 gudstjenester, en daglig morgenandagt på P2, et ugentligt program om tro, der ofte har en stærkt kristen synsvinkel, samt en massiv dækning af julen.

Men med DR’s pligt til at formidle den kulturkristne arv kunne en række debattører argumentere for, at en uges dækning af Ramadanen var udtryk for en helt skæv vægtning. De mente, at det var en alt for omfattende dækning af den muslimske tro.

Humanistisk Samfund tager afstand fra, at statslige papirer henviser til vores kulturkristne arv eller til, at Danmark er et kristent land. Det er med til at stemple dem, der ikke er evangelisk-lutherske, som mindre danske end andre. Vi skal have påduttet, at en tro, vi ikke deler, er ekstraordinært vigtig.

Da et politisk flertal i 2014 pålagde DR en særlig forpligtigelse til at formidle “den kristne kulturarv” udarbejdede professor emeritus i religionsvidenskab Per Bilde et responsum, der gennemgår påstandene om vores kristne kulturarv. Det kan læses her.