Ceremonilederne er uddannede til at forestå humanistiske begravelser. De har gennemgået en intern uddannelse hos Humanistisk Samfund, og er bosat over hele landet.

Ceremonilederne deltager i løbende undervisning og erfaringsudveksling i begravelsesgruppen, og der er lige nu (2022) 14 uddannede og fungerende ceremoniledere.

Alle ceremonilederne arbejder frivilligt og må ikke have bedemandsvirksomhed ved siden af, for at undgå interessekonflikter.

Ceremonilederne får dækket deres transportudgifter og får et mindre honorar for hver begravelse de forestår, men ikke for de vejledende samtaler, der er frivilligt arbejde.

Den enkelte ceremonileder har en sparringspartner og backup ved enhver begravelse, der læser talen igennem og sikrer dens kvalitet.

Ceremonilederne mødes 2-3 gange årligt til efteruddannelse, erfaringsudveksling og beslutninger på gruppens vegne. Mellem møderne tager en styregruppe på 3 sig af aktuelle spørgsmål.

I hele gruppen skiftes ceremoniledere til frivilligt at passe telefonen med opkald vedrørende begravelser og vejledende samtaler. Koordinatoren skaffer den ceremonileder og backup til hver konkrete begravelse, som der er behov for.

null

Gunnar Nordestgaard

Ceremonileder
null

Jochen Hell

Ceremonileder
null

Karin Liltorp

Ceremonileder
null

Karin Rybjer

Ceremonileder, gruppeledelse, koordinator, uddannelse
null

Kelvin Nielsen

Ceremonileder, gruppeledelse, koordinator, uddannelse
null

Lone Haudrum

Ceremonileder
null

Marianne Kramer

Ceremonileder
null

Nicolas Kjerulf

Ceremonileder
null

Ole Morten Nygård

Ceremonileder, gruppeledelse, koordinator, uddannelse
null

Ole Wolf

Ceremonileder
null

Ove Risum Aslaug

Ceremonileder
null

Peter Paaske

Ceremonileder
null

Riinette Askgaard

Ceremonileder