Ceremonilederne er uddannede til at forestå humanistiske begravelser og afholde vejledende samtaler omkring egen død og begravelse. De har gennemgået en intern uddannelse hos Humanistisk Samfund, og er bosat over hele landet.

Ceremonilederne deltager i løbende undervisning og erfaringsudveksling i begravelsesgruppen, og der er 19 uddannede og fungerende ceremoniledere (2022).

Alle ceremonilederne arbejder frivilligt og må ikke have bedemandsvirksomhed ved siden af, for at undgå interessekonflikter.

Ceremonilederne får dækket deres transportudgifter og får et mindre honorar for hver begravelse de forestår, men ikke for de vejledende samtaler, der er frivilligt arbejde.

Den enkelte ceremonileder har en sparringspartner og backup ved enhver begravelse, der læser talen igennem og sikrer dens kvalitet.

Ceremonilederne mødes 2-3 gange årligt til efteruddannelse, erfaringsudveksling og beslutninger på gruppens vegne. Mellem møderne tager en styregruppe på 3 sig af aktuelle spørgsmål.

Tre ceremoniledere skiftes til frivilligt at passe telefonen med opkald vedrørende begravelser og vejledende samtaler og koordinere omkring den  enkelte opgave. Koordinatoren skaffer den ceremonileder og backup til hver konkrete begravelse, som der er behov for.

null

Astrid Guldberg

Ceremonileder, koordinator, gruppeledelse
null

Bjarke Larsen

Ceremonileder
null

Bolette Westerholt Küllman

Ceremonileder
null

Emma Leth

Ceremonileder
null

Gunnar Nordestgaard

Ceremonileder
null

Karin Liltorp

Ceremonileder
null

Karin Rybjer

Ceremonileder, koordinator, gruppeledelse
null

Lise Rasmussen

Ceremonileder
null

Lone Haudrum

Ceremonileer
null

Mariane Johansen

Ceremonileder
null

Marianne Krammer

Ceremonileder
null

Nicolas Kjerulf

Ceremonileder
null

Nina Faartoft

Ceremonileder
null

Ole Morten Nygård

Ceremonileder, koordinator, gruppeledelse
null

Ove Wolf

Ceremonileder
null

Ove Risom Aslaug

Ceremonileder
null

Peter Paaske

Ceremonileder
null

Riinette Askgaard

Ceremonileder
null

Tea Dyekjær

Ceremonileder
null

Winnie Strøm Schildknecht

Ceremonileder