Ceremonilederne er uddannede til at forestå humanistiske begravelser. De har gennemgået en intern uddannelse hos Humanistisk Samfund og certificeres for to år ad gangen. Ceremonilederne deltager i løbende undervisning og erfaringsudveksling i begravelsesgruppen, og der er lige nu (2020) 17 uddannede og fungerende ceremoniledere.

Alle ceremonilederne arbejder frivilligt og må ikke have bedemandsvirksomhed ved siden af, for at undgå interessekonflikter.

Ceremonilederne får dækket deres transportudgifter og får et mindre honorar for hver begravelse de forestår. Den enkelte ceremonileder har en sparringspartner og backup ved enhver begravelse, der også læser talen igennem og sikrer dens kvalitet.

Ceremonilederne mødes to gange årligt til efteruddannelse, erfaringsudveksling og beslutninger på gruppens vegne. Mellem møderne tager en styregruppe på tre sig af aktuelle spørgsmål.

I hele gruppen skiftes ceremoniledere til frivilligt at passe telefonen med opkald vedrørende begravelser og vejledende samtaler. Koordinatoren skaffer den ceremonileder og backup til hver konkrete begravelse, som der er behov for.

null

Gunnar Nordestgaard

Ceremonileder
null

Karin Liltorp

Ceremonileder
null

Karin Rybjer

Ceremonileder, gruppeledelse, koordinator, uddannelse
null

Kelvin Nielsen

Ceremonileder, gruppeleder og koordinator
null

Kjeld Lanng

Ceremonileder
null

Liselotte Saxkjær Hausgaard

Ceremonileder, koordinator
null

Lone Haudrum

Ceremonileder
null

Lone Verner Nielsen

Ceremonileder, koordinator
null

Marianne Krammer

Ceremonileder
null

Nicolas Kjerulf

Ceremonileder
null

Nina Faartoft

Ceremonileder
null

Ole Morten Nygård

Ceremonileder, gruppeleder, koordinator
null

Ole Wolf

Ceremonileder
null

Ove Risum Aslaug

Ceremonileder
null

Peter Paaske

Ceremonileder
null

Riinette Askgaard

Ceremonileder
null

Rikke Fatum

Ceremonileder