Humanistisk Samfund arbejder for ligestilling af livssyn. Vi arbejder for adskillelse af kirke og stat. Staten skal ikke understøtte en bestemt religion. I dagens Danmark støtter staten imidlertid den evangelisk-lutherske folkekirke. Over en million danskere er ikke medlem af folkekirken. Det er ikke holdbart, at staten dømmer deres livssyn som mindre dansk og mindre fint. Læs mere.

Samtidig arbejder Humanistisk Samfund på at få vielsesret. Staten har besluttet, at trossamfund kan foretage vielser med juridisk gyldighed. Det kan vi ikke i Humanistisk Samfund, fordi vi er et livssynssamfund.

Lige som et trossamfund har vi som livssynssamfund nogle fælles overbevisninger om menneskets etik, moral og adfærd. Men i modsætning til et trossamfund afviser vi, at der findes overnaturlige magter. Derfor kan vi ikke foretage juridisk gyldige vielser. Det mener vi er et urimeligt krav. Læs mere.

Der er også andre områder, hvor stat og kirke er blandet tæt sammen, og hvor Humanistisk Samfund arbejder for større adskillelse. Det gælder blandt andet:

Hent folderen om vores politiske mærkesager her.