Humanistisk Samfund mener, at staten bør ligestille livssynssamfund med trossamfund.

Humanistisk Samfund er et livssynssamfund, og lige som et trossamfund har vi nogle fælles overbevisninger om menneskets etik, moral og adfærd. Vi har et humanistisk værdigrundlag. Men i modsætning til et trossamfund afviser vi, at der findes overnaturlige magter.

 

I Danmark er der ikke ligestilling for ikke-religiøse livssyn. Det kommer især til udtryk, når det gælder vielser. I Humanistisk Samfund kan vi således ikke foretage juridisk gyldige vielser.

Vi mener, at ikke-troende bør have samme muligheder som troende for at blive gift ved en ceremoni, der afspejler ens livssyn.

Lovgivningen giver kun mulighed for, at trossamfund kan få vielsesbemyndigelse, og de skal opfylde en række betingelser. Blandt andet skal de have formuleret vielses- og andre ritualer. Det har også betydning, om de er en del af en verdensomspændende religion.

Humanistisk Samfund opfylder alle betingelser på nær ét. Vi har for eksempel humanis­tiske søsterorganisationer i 42 lande og blandt andet i Norge, Island og Skotland har søsterorganisationerne vielsesbemyndigelse. Men i Danmark er det også et krav for at få vielsesbemyndigelse, at man tror på, at mennesker er afhængige af magter, der står over naturlovene. Og det gør vi ikke.

Vi mener, det er naturligt, at staten stiller visse krav for at uddelegerede vielses­bemyn­digelser. Men vi kan ikke se, hvorfor et krav om at tro på noget overnaturligt skal være et af dem.

For tiden arbejder Folketinget på at lave en samlet lovgivning for trossamfund. Humanistisk Samfund arbejder for, at man samtidig ligestiller livssynssamfund med trossamfund. Du kan læse mere her.

I strid med internationale konventioner

Den danske praksis er i modstrid med den Internationale konvention om civile og politiske rettigheder og Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Den sidestiller religiøse overbevisninger med ikke-religiøse overbevisninger (”religion or belief”).

FN’s ”Special Rapporteur on freedom of religion and belief”, Heiner Bielefeldt, besøgte i 2016 Danmark. Efterfølgende aflagde han rapport om religiøse forhold i Danmark. Om forskelsbehandlingen af livssynssamfund og trossamfund skriver han:  ”Ved at gøre anerkendelsen af et trossamfund afhængig af tro på en transcendent magt, afviger dansk lov fra europæiske og internationale menneskerettigheder.”

Bielefeldt fortsætter med at skrive, at hvis den danske lovgivning angående religiøse samfund uden for Folkekirken (Grundlovens § 67) skal være på linje med international menneskerettighedslovgivning, ”skal den fortolkes på en bred og inkluderende måde. Den fremtidige behandling af humanisterne kan i denne sammenhæng betegnes som en prøvesag.”

Hele rapporten kan læses ved at klikke her, afsnittet om Humanistisk Samfund kan findes på side 12. Hvis der er problemer med at få linket til at fungere, så kopier denne adresse ind i en browser: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/50/Add.1. Den engelske version af rapporten findes ved at klikke på “E” under documents).

ringe