Et humanistisk værdigrundlag – det nordiske humanistmanifest

 

(1) Humanisme er et sekulært livssyn. Det har som sit udgangspunkt, at mennesker er en del af naturen, født frie, alle med samme værdighed og rettigheder, og udstyret med fornuft og samvittighed.

(2) Humanister mener, at der ikke er en forudbestemt mening med livet. Vi er alle fri til at finde mening og mål i vort eget liv; gennem individuel refleksion, socialt fællesskab og gennem den rige kultur vi som menneskehed har skabt gennem videnskab, filosofi og kunst.

(3) Humanismen fremmer rationalitet. Kritisk tænkning, vidensbaseret argumentation og videnskabelige metoder er vores bedste redskaber til at skaffe pålidelig viden om verden.

(4) Humanister opfordrer til kritisk granskning af alle ideer og opfattelser, inklusiv vores egne. Vi bør finde frem til de bedste argumenter og tilstræbe at ændre vores meninger og overbevisninger, når det viser sig, at vi tager fejl. Ytringsfrihed er afgørende for at kunne afprøve meninger og holdninger i en åben debat.

(5) Humanister anser demokrati, retssamfund og menneskerettigheder som grundlæggende, rationelt legitimerede værdier. Vi er en del af et fælles samfund og har ansvar for vores medmennesker og for miljøet, både lokalt og globalt. Vi har et fælles ansvar for at vores planet er beboelig for kommende generationer.

(6) Humanismen fremmer lighed for alle. Humanister respekterer alle menneskers frihed til at have og vælge eget livssyn. Staten bør være sekulær og ikke tildele noget livssyn særskilte privilegier.

 

Manifestet blev formuleret af bestyrelserne af de nordiske humanistorganisationer i efteråret 2016.

Manifestet blev vedtaget som værdigrundlag på Humanistisk Samfunds landsmøde d. 3. marts 2018.

Læs mere om det nordiske humanistmanifest på Human-Etisk Forbunds hjemmeside her

Hent Nordisk Humanistmanifest 2016 som PDF her

Hent folderen om Humanistisk Samfund her

Amsterdamerklæringen af 2002

I 1952, ved den første internationale humanistkonference, blev Amsterdamerklæringen formuleret. Denne tekst udtrykte de fundamentale principper i humanismen. Med tiden vurderede IHEU, at teksten var moden til en revision, hvilket blev gjort i 2002.

Den gældende version af erklæringen kan læses her i dansk oversættelse.